Noutati legislative – 17.07.2023-23.07.2023

1. Noi modificari ale Codului Muncii. Parintii copiilor mici pot alege sa lucreze de acasa patru zile pe luna, daca activitatea lor permite asta

 • Act normativ: Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; Data intrare in vigoare: 07.2023;
 • Potrivit noului art. 1181 din Codul Muncii,  la cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca, cu exceptia situatiilor in care natura sau felul muncii nu permite desfasurarea activitatii in astfel de conditii;
 • Celalalt parinte nu poate beneficia in acelasi timp de acest drept, fiind necesara o declaratie pe propria raspundere in acest sens;
 • Salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste conditii, au obligatia sa dispuna de toate mijloacele necesare indeplinirii atributiilor care le revin potrivit fisei postului.

2. Legea societatilor nr. 31/1990 a fost completata cu dispozitiile privind operatiunile transfrontaliere de fuziune, divizare si transformare

 • Act normativ: Legea 222/2023 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si a Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertui; Data intrare in vigoare:07.2023;
 • Legea 222/2023 a transpus Directiva (UE) 2019/2121 (numita si „Directiva Mobilitate”) in ceea ce priveste schimbarile aduse la transformarile, fuziunile si divizarile transfrontaliere;
 • Scopul Directivei e sa prevada proceduri specifice si cuprinzatoare pentru transformarile, fuziunile si divizarile transfrontaliere, sa stimuleze mobilitatea transfrontaliera in UE si, in acelasi timp, sa ofere partilor interesate ale societatilor o protectie adecvata, pentru a garanta caracterul echitabil al pietei unice;
 • Au fost introduse trei noi capitole in Legea 31/1990, respectiv capitolul IV denumit „Fuziunea transfrontaliera”, capitolul V denumit „Transformarea transfrontaliera” si capitolul VI denumit „Divizarea transfrontaliera”, de la art. 25119 la art. 25180;
 • In lege sunt prevazute expres informatiile ce trebuie cuprinse in proiectul operatiunii, dispozitii privind obligatia intocmirii raportului destinat asociatilor si angajatilor, privind continutul raportului elaborat de catre expertul independent (evaluator autorizat ANEVAR) in urma examinarii proiectului operatiunii, efectuarea formalitatilor de publicitate, cerintele legate de aprobarea proiectului de catre adunarea generala a asociatilor, standardele de protectie a asociatilor si a creditorilor, dispozitii referitoare la informarea, consultarea si participarea angajatilor, reguli privind controlul prealabil, exercitat ca stat membru de plecare, pentru situatia in care societatea care se transforma sau care face obiectul divizarii ori al fuziunii transfrontaliere este persoana juridica romana, si controlul exercitat ca stat membru de destinatie, pentru situatia constituirii, ca efect al transformarii sau divizarii a uneia/mai multor persoane juridice romane sau pentru cazul in care societatea absorbanta este persoana juridica romana;
 • Ca urmare a modificarilor propuse, Oficiul Registrului Comertului va realiza schimbul de documente si informatii cu registrele comertului din statele membre ale UE in cazul operatiunilor de transformare, fuziune si divizare transfrontaliera.

3. Au fost stabilite care sunt situatiile in care se pot transmite rudelor datele medicale ale unui pacient  dupa decesul acestuia

 • Act modificator: Ordinul 2342/2023 pentru modificarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.410/2016; Data intrare in vigoare: 17.07.2023;
 • Potrivit modificarilor, in situatia in care pacientul s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima acordul cu privire la accesul la datele sale medicale si a intervenit decesul acestuia, datele cu caracter confidential din foaia de observatie, informatii privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, pot fi furnizate, la cerere, urmatoarelor persoane, in urmatoarea ordine: sotul supravietuitor, descendentii – copii, nepoti etc., ascendentii – parinti, bunici etc. (sau tutorii), rudele in line colaterala pana la al patrulea grad (inclusiv) – fratii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau matusa si nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea.
 • Ordinul clarifica situatiile in care pacientul se afla in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul, respectiv, se considera ca pacientul se afla in imposibilitate de a-si exprima acordul atunci cand acesta e: in stare comatoasa, in stare de inconstienta, in incapacitate fizica care face imposibila exprimarea acordului;
 • De-asemenea, este prevazut faptul ca in cazul pacientului pentru care nu a fost consemnat (de catre medical curant, in foaia de observatie) acordul sau refuzul acestuia privind desemnarea persoanelor ce au drept de access, se prezuma ca pacientul a fost in imposibilitate de a-si exprima acordul.

4. A intrat in vigoare legea care va modifica, incepand cu anul 2026, radical, rovigneta actuala

 • Act normativ: Legea 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania; Data intrare in vigoare: 21.07.2023;
 • Legea 226/2023 prevede noul sistem pentru taxele de drum, care urmeaza sa fie aplicat de la 1 ianuarie 2026;
 • Vechea rovinieta se va aplica numai vehiculelor usoare, de pana la 3,5 tone, iar posesorii vor plati mai mult, in functie de categoria masinii, clasa de poluare a acesteia si durata de folosire a drumurilor publice. Pentru vehiculele grele se va introduce un nou concept, TollRo, care presupune ca taxarea se face prin inmultirea numarului de kilometri parcursi cu valoarea unitara a TollRo, ce va fi stabilita ulterior;
 • Legea face distinctie intre ”vehicule usoare” si ”vehicule grele”, fapt care se va reflecta in modul in care va fi taxata circulatia lor pe drumurile publice. Astfel autoturismele si alte vehicule usoare vor plati si pentru gradul de poluare, iar vehiculele grele – ”la kilometru”;
 • Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre un minim, reprezentand dublul rovinietei pentru 12 luni, si un maxim, reprezentand de patru ori rovinieta pentru 12 luni;
 • Neplata TollRo datorat in termenul prevazut de Lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre un minim, reprezentand de 10 ori cuantumul TollRo datorat, si un maxim, reprezentant de 20 de ori cuantumul TollRo datorat, in situatia in care se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania, respectiv 5.000 lei, in situatia in care nu se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania;
 • Domeniu SETRE Romania este definit la art. 2 lit.c din Lege ca fiind reteaua de drumuri nationale din Romania, cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor intre indicatoarele de intrare/iesire in/din acestea, pentru utilizarea careia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutiera electronica;
 • Cel tarziu pana la 31 martie 2025, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii urmeaza sa elaboreaze normele metodologice de aplicare.

5. Anul 2024 – ”Anul Avram Iancu”

 • Act normativ: Legea 223/2023 pentru instituirea anului 2024 ca ”Anul Avram Iancu”; Data intrare in vigoare: 10.07.2023;
 • Potrivit art. 1 al acestei legi, se instituie anul 2024 ca “Anul Avram Iancu”, pentru aniversarea a 200 de ani de la nasterea revolutionarului Avram Iancu.

Click here for all the legal updates.