Noutati legislative – 05.06.2023-11.06.2023

1. Noi modificari ale Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Act modificator: Legea 166/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Data intrare in vigoare: 10.06.2023;
 • Noile modificari ale Legii 50/1991 prevad la art. 4 alin. 4 o situatie de exceptie in care autorizatia de construire poate fi emisa si in lipsa  documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. Lucrarile supuse acestei exceptii sunt cele de construire a capacitatilor de producere si stocare a energiei electrice si a hidrogenului din surse regenerabile situate in intravilanul si extravilanul localitatilor, inclusiv statii de transformare, cabluri si instalatiile pentru racordarea acestora la reteaua electrica de interes public;
 • Aceste lucrari contituie o exceptie de la prevederile art. 311 din Legea 350/2001 potrivit cu care dreptul de construire se acorda cu respectarea documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale de urbanism aferente. Astfel ca in cazul acestor lucrari, potrivit noului art. 65 din Legea 350/2001,  nu este obligatorie emiterea unui PUZ chiar in lipsa Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general aprobate;
 • O alta modificare a Legii 50/1991 prevede la art. 7 alin 71 faptul ca, in baza aceluiasi certificat de urbanism obtinut pentru terenul aferent, se poate emite cate o autorizatie de construire pentru fiecare obiectiv de investitii, in masura in care lucrarile de constructii vizeaza realizarea mai multor obiective de investitii pe acelasi teren la cererea expresa a solicitantului, cu conditia delimitarii acestor obiective in documentatia tehnica mentionata la alin. (1) lit. c) din Legea 50/1991.

2. Noi operatiuni sunt scutite de TVA din 11 iunie 2023

 • Act modificator: Legea 88/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Data intrare in vigoare: 06.2023;
 • Actul normativ prevede noi scutiri pentru livrarea produselor medicale si a acesoriilor acestora care pana acum au fost incadrate la cota de TVA redusa de 9%, in cazurile si conditiile detaliate de art. 294 alin. (5)-(7) din Codul Fiscal;
 • Scutirea de TVA se va aplica fie direct, prin facturare fara TVA de catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii daca beneficiarul livrarii/prestarii este unitatea spitaliceasca din reteaua publica de stat sau, dupa caz, institutia/autoritatea publica centrala sau locala, care asigura finantarea acesteia, potrivit legii, fie prin restituirea TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, in cel mult 60 de zile de la data pulbicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

3. Modificari semificative privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

 • Act normativ: Legea 162/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani; Data intrare in vigoare: 06.2023;
 • Potrivit noilor modificari, nu mai poate fi inscrisa in actul de identitate adresa de domiciliu si nici resedinta, daca in Registrul National de Evidenta a Persoanelor (RNEP) sunt inregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectiva;
 • Aceasta limita de zece persoane nu se aplica in cazul detinatorului imobilului de la respectiva adresa si membrilor familiei extinse si al situatiilor prevazute la art. 34 alin. (1) din OUG 97/2005. Prin familie extinsa se intelege titularul dreptului locativ, sotul/sotia acestuia, rudele (ale proprietarului sau ale sotului/sotiei) in linie dreapta, precum si cele in linie colaterala pana la gradul al patrulea (pana la veri primari);
 • Persoana care gazduieste o alta persoana care nu are inscrisa in actul de identitate adresa la care locuieste efectiv dupa trecerea unui termen de 15 zile are obligatia de a se prezenta impreuna cu aceasta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, in vederea exprimarii consimtamantului de primire in spatiu. In caz de neindeplinire a acestei obligatii, persoana care gazduieste risca o amenda intre 75 si 150 lei.

Click here for all the legal updates.