Noutati legislative – 15.04.2024-21.04.2024

1. Se poate plati prin SMS inclusiv rovigneta pentru o perioada de 10 zile

 • Act modificator: Ordinul 959/2024 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere;
 • Data intrare in vigoare: 18.04.2024;
 • Ca urmare a modificarilor, Ordinul ministrului transporturilor 1.463/2018 a fost aliniat cu schimbarile introduse prin Ordonanta 14/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, intrata in vigoare in data de 29.01.2024;
 • Articolul 5 din Normele metodologice stabileste, ca urmare a modificarilor, faptul ca rovinieta se achita in avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, sapte zile, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni;
 • Tot ca urmare a modificarilor, conform art. 6 alin., 11 din Normele metodologice, va putea fi achizitionata prin SMS si rovigneta pentru o perioada de 10 zile, pentru vehicule inmatriculate in Romania, in cazul autoturismelor si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 t. Pana sa apara aceste modificari putea fi achizitionata prin SMS doar rovigneta pentru perioada minima.

2. Mascarea unei relatii de munca printr-un contract de voluntariat si alte fapte legate de voluntari pot fi amendate cu pana la 20.000 lei

 • Act modificator: Legea 100/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale, precum si pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania si pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Data intrare in vigoare: 21.04.2024;
 • Ca urmare a modificarilor, Legea 78/2014 cuprinde un regim sanctionatoriu pentru activitatea de voluntariat, in conditiile in care acesta nu era reglementat;
 • Noul articol 231 din Legea 78/2014 prevede contraventiile si amenzile aferente ce urmeaza a fi aplicate de catre inspectorii de munca;
 • Cuantumul amenzii este cuprins intre 10.000 si 20.000 lei, care insa va putea fi platita, in termen de 15 zile, la jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;
 • Aceste contraventii vizeaza incheierea de contracte de voluntariat ce mascheaza activitati remunerate in fapt, neinregistrarea contractulu in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia-gazda, lipsa clauzelor obligatorii din contracte sau netinerea evidentei voluntarilor, a duratei si a tipului activitatilor desfasurate si a evaluarii voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite prin regulament intern.

3. A fost aprobata procedura de implementare a Programului IMM PLUS

 • Act normativ: Ordinul 621/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMANIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS si INNOVATION PLUS;
 • Data intrare in vigoare: 19.04.2024;
 • Programul IMM Plus a fost aprobat prin OUG 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS;
 • Acest program cuprinde o serie de subprogram, respectiv: IMM Romania Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation plus, Rural Plus;
 • In baza schemei de ajutor de stat se acorda un ajutor de stat sub forma de garanţii de stat, in procent de maximum 90% din valoarea finanţarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea maxima a finanţarilor acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maxima cumulata a finanţarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depasi 10.000.000 lei;
 • Ordinul 621/2014, alaturi de ORDIN nr. 622/128/2024 pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat si a grantului, precum si a convenției de garantare si plata a granturilor si a convenției de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS au fost elaborate pentru a permite operaționalizarea acestei scheme de ajutor de stat.

Click here for all the legal updates.