Noutati legislative 

1. Modificari semnificative privind controlul ANOFM. Un nou tip de control, modificarea unor termene si alte aspecte relevante

 • Act normativ: Ordinul 330/2023 pentru modificarea si completarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 279/2004; Data intrare in vigoare: 05.2023;

In cele ce urmeaza vom reda principalele modificari.

 • Au fost introduse la art. 7 din Procedura noi competente de verificare pentru ANOFM;
 • Pe langa controlul inopinat si prin sondaj, ce poate fi efectuat de catre ANOFM, a fost introdus un al treilea tip de control, controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate;
 • Potrivit noilor modificari, controlul inopinat poate fi initiat si ca urmare a autosesizarii, fiind astfel redefinit controlul inopinat de la art. 10, lit b) din Procedura;
 • A fost abrogat art. 11 din Procedura care prevedea un termen de maxim 5 zile pentru efectuarea unei misiuni de control;
 • A fost detaliata procedura de control, unde la art. 13 din Procedura prevedea doar faptul ca controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice ori juridice;
 • A fost redus termenul minim de notificare a celor care urmeaza sa fie controlati de la 15 la 5 zile;
 • A fost extins de la 15 la 30 de zile termenul pe care contestatarii il vor avea la dispozitie  pentru contestarea deciziilor prin care organele de control admit sau resping contestatiile. Deciziile vor putea fi comunicate si electronic;
 • Fac obiectul executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii 76/2002, sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributia asiguratorie pentru munca, care se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din Legea 76/2002;
 • Fac obiectul executarii silite sumele reprezentand contraventiile constatate prin procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ce constituie titlu executoriu in conditiile art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Noi lucrari ce pot fi executate fara autorizatie de construire. Modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Act modificator: Legea 143/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor masuri necesare pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor din Planul national de redresare si rezilienta aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11 – Turism si cultura, componentei 14 – Buna guvernanta si componentei 15 – Educatie, precum si pentru completarea unor acte normative; Data intrare in vigoare: 06.2023;
 • Noile lucrari ce pot fi executate fara autorizatie de construire sunt lucrari pentru amplasarea echipamentelor automate de preluare a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garantie-returnare (SRG) pentru ambalaje primare nereutilizabile, impreuna cu containerul in care acestea sunt amplasate, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 25 mp, in baza avizului de amplasare, si care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice;
 • SGR este programat sa devina operational la 30 noiembrie 2023 si vizeaza sticlele (din sticla sau din plastic) si dozele (din metal) pentru bauturi alcoolice sau nealcoolice care au volume cuprinse intre 0,1 si 3 litri. Exceptia este binevenita pentru companiile care amplaseaza echipamente automate de preluare a sticlelor si dozelor;
 • Sistemul presupune, in esenta, ca pentru fiecare recipient vandut unui consumator firmele vor retine o garantie de 50 de bani, pe care o vor rambursa odata cu returnarea recipientului.

3. Mai multe masuri pentru a incuraja finantarea firmelor din piata de capital, planificate oficial de Guvern pentru perioada 2023 – 2026

 • Act normativ: Hotararea 506/2023 pentru aprobarea Strategiei nationale privind dezvoltarea pietei de capital din Romania pentru perioada 2023-2026; Data intrare in vigoare:30.05.2023;
 • Hotararea prevede o strategie nationala, pentru perioada 2023 – 2026, pentru dezvoltarea pietei de capital din Romania, avand printre obiective incurajarea companiilor sa se finanteze din piata de capital si cresterea numarului de investitori individuali. De implementarea acesteia se ocupa Ministerul Finantelor si Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • Strategia autoritatilor vizeaza mai multe obiective pentru urmatorii ani, amintim dintre acestea, imbunatatirea conditiilor pentru listarea la bursa;  incurajarea folosirii finantarii din piata de capital, printr-o campanie nationala de informare, adresata atat companiilor publice, cat si celor private, pentru perioada pana la finele anului 2026; intensificarea pana la finalul anului 2024 a  cooperarii intre Bursa de Valori Bucuresti si Camera de Comert si Industrie a Romaniei si organizarea de workshop-uri, seminarii si conferinte pentru promovarea metodelor de finantare prin piata de capital in randul IMM-urilor; stimularea infiintarii de fonduri de investitii de tip IPO Fund, pentru a sprijini finantarea IMM-urilor, cresterea gradului de constientizare cu privire la avantajele realizarii de economii si la plasarea corespunzatoare a acestora in diverse produse de investitii; realizarea unei campanii nationale de informare a investitorilor individuali si a mediului de afaceri cu privire la modalitatile si oportunitatile de investire pe piata de capital; reevaluarea cadrului de reglementare aplicabil in domeniul pietei de capital in vederea identificarii unor eventuale masuri suplimentare care sa asigure o protectie sporita a investitorilor individuali.

4. De anul acesta vom avea registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate in Romania

 • Act normativ: Legea 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania; Data intrare in vigoare: 29.05.2023;
 • Registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate in Romania, ce va fi infiintat si gestionat de RAR, va contine informatii cu privire la: numarul de identificare al autovehiculului, numarul de kilometri, informatii legate de repararea si/sau inlocuirea odometrului din dotarea autovehiculelor, principalele operatii de reparatii pentru toate vehiculele rutiere la care au fost efectuate reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemul de directie, sistemul de franare, structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului sau la alte sisteme de siguranta activa ori pasiva stabilite prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
 • Informatiile vor fi furnizate RAR de catre statiile de inspectie tehnica periodica autorizate, atelierele pentru inspectia tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza autorizate, operatorii economici autorizati (service-uri auto) cand masinile ajung acolo pentru verificari, reparatii sau intretinere;
 • Pentru indeplinirea acestor obligatii, pana la data de 29.05.2024, RAR va pune la dispozitie o aplicate informatica specifica;
 • Din noiembrie 2024, la instrainarea unui vehicul rutier destinat transportului de persoane care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, inmatriculat, inregistrat sau introdus pe piata in Romania, persoana care instraineaza vehiculul rutier remite dobanditorului un certificat “RAR Auto-Pass” care contine informatiile existente in registru mentionate la   8 din Lege  sau documentul care atesta lipsa acestor informatii in registru;
 • Legea cuprinde si amenzi intre 2.000 lei si 30.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor cuprinde de aceasta.

5. Ziua de 27 octombrie-Ziua sustenabilitatii

 • Act normativ: Legea 157/2023 privind Ziua Sustenabilitatii in Romania; Data intrare in vigoare 03.06.2023;
 • Ziua de 27 octombrie va fi Ziua Sustenabilitatii. Cu prilejul Zilei Sustenabilitatii se pot organiza activitati culturale, sociale si educationale prin care sa fie promovate bune practici in domeniul sustenabilitatii si sa se evidentieze importanta aplicarii principiilor dezvoltarii durabile.

Click here for all the legal updates.