Noutati legislative – 01.04.2024-07.04.2024

1. A fost ratificata Conventia privind eliminarea violentei si a hartuirii in lumea muncii

 • Act de ratificare: Legea 69/2024 pentru ratificarea Conventiei nr. 190/2019 privind eliminarea violentei si a hartuirii in lumea muncii, adoptata la cea de-a 108-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2;
 • Data intrare in vigoare: 05.04.2024;
 • Potrivit art. 2 din Conventie, aceasta protejeaza (impotriva violentei si hartuirii in lumea muncii) lucratorii si alte persoane din lumea muncii, inclusiv angajatii, astfel cum sunt definiti de legislatia si practica nationala, precum si persoanele care lucreaza, indiferent de statutul lor contractual, persoanele aflate in perioada de formare, inclusiv stagiarii si ucenicii, lucratorii carora le-a incetat raportul de munca, voluntarii, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si persoanele care au depus cereri pentru ocuparea unui loc de munca, precum si persoanele care exercita autoritatea, indatoririle sau responsabilitatile unui angajator;
 • Astfel cum reiese din art. 9 al Conventiei, fiecare stat membru va adopta  legi si reglementari prin care se solicita angajatorilor sa ia masurile adecvate proportional cu gradul de control pe care il exercita, pentru prevenirea violentei si hartuirii in lumea muncii, inclusiv a violentei si hartuirii bazate pe diferenta de gen, si, in special, in masura in care aceste actiuni pot fi puse in practica in mod rezonabil:
 1. sa adopte si sa implementeze, in consultare cu lucratorii si cu reprezentantii acestora, o politica cu privire la violenta si hartuirea la locul de munca;
 2. sa ia in considerare violenta si hartuirea, precum si riscurile psihosociale asociate acestora in gestionarea sigurantei si sanatatii la locul de munca;
 3. sa identifice pericolele si sa evalueze riscurile de producere a violentei si hartuirii, cu participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora, si sa ia masuri de prevenire si control al acestora; si
 4. sa ofere informatii si instruire lucratorilor si altor persoane vizate, in formatele accesibile si adecvate, cu privire la pericolele si riscurile identificate de producere a violentei si hartuirii si cu privire la masurile de preventie si protectie asociate, inclusiv cu privire la drepturile si responsabilitatile lucratorilor si ale altor persoane vizate prin raportare la politica la care se face referire la litera (a) din prezentul articol.
 • Conform art. 10 din Conventie, fiecare membru va lua masurile corespunzatoare pentru:
  1. a monitoriza si a pune in aplicare legile si reglementarile nationale referitoare la violenta si hartuirea in lumea muncii;
  2. a asigura un acces facil la cai de atac si remedii adecvate si eficace si la mecanisme si proceduri de raportare si solutionare a litigiilor sigure, echitabile si eficace in cazurile de violenta si hartuire in lumea muncii.
 • Conventia a extins notiunea de “loc de munca”. Conform art. 3 din Conventie, aceasta se aplica violentei si hartuirii in lumea muncii care apar pe parcursul, in legatura cu sau care rezulta din munca:
  1. la locul de munca, inclusiv in spatiile publice si private atunci cand acestea constituie un loc de munca;
  2. in locurile in care lucratorul este platit, se odihneste sau mananca sau foloseste grupurile sanitare, instalatiile pentru spalare si vestiarele;
  3. in timpul deplasarilor, calatoriilor, instruirii, evenimentelor sau activitatilor sociale in interes de serviciu;
  4. prin intermediul comunicarilor legate de munca, inclusiv cele efectuate prin tehnologia informatiei si comunicatiilor;
  5. in spatiile de cazare puse la dispozitie de angajator; si
  6. pe durata deplasarii catre si dinspre locul de munca.

2. Persoanele ce doneaza sange de cel putin trei ori pe an vor putea beneficia de reducerea impozitelor pe cladiri si terenuri

 • Act modificator: Legea 74/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Data intrare in vigoare: 06.04.2024;
 • Potrivit noilor modificari suferite de Codul Fiscal (art. 456 si art. 464), consiliile locale pot hotari acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice care au in proprietate o cladire situata in Romania, respectiv a impozitului pe teren pentru persoanele fizice care au in proprietate un teren situat in Romania,  si care fac dovada a cel putin trei donari de sange in cursul unui an calendaristic;
 • Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative;
 • Aceasta reducere se va putea cumula cu reducerea de 10% de care beneficiaza cei ce platesc anticipat impozitul datorat pentru intregul an;
 • Conform art. II din Legea 74/2024, procentul reducerii, precum si documentele justificative necesare dovedirii efectuarii numarului minim de donari de sange se stipuleaza in cuprinsul hotararii de consiliu local care instituie reducerea impozitului acordata in baza acestei legi;
 • De-asemena, la art. III din Legea 74/2024 se specifica faptul ca pentru determinarea sumei finale datorate, in situatia aplicarii reducerii instituite, se aplica rotunjirea, definita ca operatiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare cand fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Click here for all the legal updates.