Noutati legislative, 23 noiembrie 2023

1. A fost aprobat Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de cutremur

 • Act normativ: Ordinul 2061/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de cutremur, emis de  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;  Data intrare in vigoare: 15.11.2023;
 • Conform art. 1 alin. 2 din Regulament, gestionarea situatiilor de urgenta generate de cutremure reprezinta o activitate de interes national, prin dimensiunea efectelor negative asupra elementelor expuse la risc si a consecintelor economice, sociale si psihologice, si de mediu;
 • Potrivit art. 2 din Regulament, obiectivul general al acestui act normativ consta in reglementarea modului de organizare a componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta in caz de cutremur, in scopul limitarii pierderilor de vieti, a pagubelor materiale si a efectelor negative asupra mediului, printr-un ansamblu de masuri si actiuni in domeniile prevenire, pregatire, raspuns, investigare/evaluare post eveniment, respectiv refacere/reabilitare;
 • Atingerea obiectivului vizeaza:
  • stabilirea atributiilor entitatilor implicate in actiunile de prevenire, pregatire, raspuns, evaluare/investigare post-eveniment, refacere/reabilitare in situatiile de urgenta care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv implementarea acestor actiuni;
  • stabilirea in comun, cu structurile care asigura functii de sprijin in situatia manifestarii tipului de risc, a responsabilitatilor ce le revin conform domeniilor de actiune specifice;
  • protectia populatiei prin asigurarea unui raspuns coordonat si integrat din punct de vedere managerial si operativ al actului de comanda, mobilizarea in timp scurt a resurselor, concomitent cu prevenirea aparitiei si/sau limitarea efectelor asociate;
  • asigurarea unei capacitati optime de actiune si interventie pentru gestionarea situatiilor de urgenta;e) investigarea post-seism prin evaluarea starii tehnice a constructiilor, in vederea luarii deciziilor privind conditiile de utilizare in continuare sau de dezafectare (evacuare, demolare) a acestora si a masurilor pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor, infrastructurii si utilitatilor publice afectate de cutremur;
  • revenirea la starea de normalitate post-seism prin aplicarea masurilor de refacere/reabilitare.

2. Indemnizatia de risc maternal poate fi ceruta si de femeile care nu sunt salariate, in anumite conditii

 • Act normativ: Legea 342/2023 pentru completarea art. 10 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; Data intrare in vigoare: 16.11.2023;
 • Potrivit noilor modificari ale art. 10 si art. 31 din OUG 158/2005, concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda celor care se asigura voluntar fara conditie de stagiu de asigurare;
 • Conform art. 31 alin. 4 OUG 158/2005, cuantumul indemnizatiei de risc maternal este de 75% din baza de calcul, care, potrivit textului de lege, “o constituie media veniturilor lunare asigurate, inscrise in contractul de asigurare“.

3. Cu ocazia verificarii situatiei personale de catre ANAF, inscrisurile in limbi straine trebuie insotite de traduceri certificate

 • Act normativ: Ordinul 1882/2023 pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale; Data intrare in vigoare: 17.11.2023;
 • Conform art. 1, Ordinul aproba modelul si continutul formularelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale;
 • Ordinul a fost emis in aplicarea dispozitiilor din Codul de Procedura Fiscala privind verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central, ce au suferit modificari in baza OUG 188/2022 intrata in vigoare in data de 29.12.2022;
 • Reaminitim ca potrivit art. 138 Cod Procedura Fiscala, organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit;
 • Potrivit art. 138 alin. 1, paragraph 5, Cod Procedura Fiscala, inaintea desfasurarii verificarii situatiei fiscale personale, organul fiscal central are obligatia sa instiinteze, in scris, persoana fizica supusa verificarii in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;
 • Acest aviz include, printre altele, conform art. 141., alin. 1, e Cod Procedura Fiscala „solicitarea de informatii si inscrisuri pentru verificare, cu mentiunea ca inscrisurile intr-o limba straina trebuie insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei”.
 • Aceasta mentiune nu exista anterior modificarilor survenite in baza OUG 188/2022.

4. Notarii publici au dobandit acces direct la platforma PatrimVena

 • Act modificator: Ordinul 4705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.489/2018; Data intrare in vigoare: 14.11.2023;
 • Aceasta modificare legislativa are scopul de a simplifica si eficientiza procesul de obtinere a certificatului in cazul dezbaterii succesorale;
 • Potrivit Codului de Procedura fiscala, notarul public are obligatia de a solicita un certificat de atestare fiscala (CAF) pentru persoana decedata, de la organele fiscale centrale si locale;
 • Conform Ordinului, notarul public va putea accesa sistemul informatic PatrimVen direct, in calitate de utilizator inregistrat de Uniunea Nationala, nu prin intermediul CNARNN – Infonot. In plus, notarului public i se vor pune la dispozitie in platforma informatica mesajele ce contin CAF-ul in format electronic.

*****