Noutati legislative

1. A fost aprobata procedura de restituire a amenzilor contraventionale aplicate pentru PLF

  • Procedura a fost aprobata prin Ordinul nr. 1620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de catre organele fiscale locale a sumelor de bani achitate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania;
  • Pentru restituirea amenzilor achitate, solicitantii vor depune la organul fiscal competent, in termen de 90 de zile, incepand cu data de 16 august 2022, o cerere de restituire, impreuna cu o copie a actului de identitate, copii ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale documentelor de plata;
  • Cererea se solutioneaza in termen de 45 de zile, iar in cazul in care sunt necesare completari ale cererii, termenul se prelungeste in mod corespunzator.

2. A fost adoptata procedura prin care angajatorii pot sa evite obligatia de a plati contributiile CAS si CASS la nivelul salariului minim brut pe tara pentru salariatii care castiga echivalentul unui salariu minim brut pe tara din mai multe contracte de munca part-time

  • Procedura se regaseste in Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, intrat in vigoare in data de 16 august 2022;
  • Astfel, salariatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii/asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, au obligatia sa depuna lunar la fiecare angajator/platitor de venit o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai mult contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata;
  • Declaratia nu este necesar sa fie depusa la angajatorul de la care salariatul deja obtine minimum 2.550 lei, salariul minim brut;
  • In cazul in care salariatul nu depune declaratia, angajatorul va fi obligat sa achite CAS si CASS ca pentru un salariu minim brut pe tara, chiar daca salariatul obtine un venit mai mic decat salariul minim brut pe tara.

 

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.