Noutati legislative – 02.10.2023-08.10.2023

1. Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale si alte fapte vor putea fi amendate de la prima abatere

 • Act modificator: Hotararea 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Data intrare in vigoare: 05.10.2023;
 • Faptele contraventionale din domeniul fiscal au fost scoase de sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, consecinta fiind aceea ca inspectorii de stat vor putea sa le sanctioneze de la prima abatere;
 • Au fost vizate, urmatoarele fapte contraventionale din cuprinsul Codului de Procedura Fiscala: art. 336 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h), s) si s), art. 336 alin. (31) si alin. (32) si art. 337 alin. (1);
 • De-asemenea, au fost vizate art. 10 lit. f)-h), j) si u) din OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, art. 3 alin. (1) din OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, art. 493 alin. (2) lit. a) si b), precum si alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Reamintim faptul ca potrivit Legii prevenirii, atunci cand inspectorii constata savarsirea uneia dintre contraventiile acoperite de acest act normativ, contribuabilii primesc numai un avertisment. Totodata, acestia primesc un plan de remediere a problemelor identificate intr-un termen maxim de 90 de zile calendaristice;
 • Dupa expirarea perioadei de remediere, controlul este reluat pentru a vedea daca contribuabilii au rezolvat problemele constatate initial. In eventualitatea in care nu s-au luat masuri, acestia vor fi amendati conform legislatiei;
 • Lista completa a tuturor amenzilor acoperite de Legea prevenirii se gaseste in HG 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere.

2. Au fost introduse noi conturi contabile si ajustari la unele care deja exista

 • Act modificator: Ordinul 2649/2023 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile; Data intrare in vigoare: 06.10.2023;
 • Modificarile prevazute de Ordin vor produce efecte incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023. Insa entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic aplica noile prevederi incepand cu primele situatii financiare anuale incheiate la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2024;
 • Modificari la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (Ordinul MF 1.802/2014). Potrivit Ordinului, in planul de conturi general, se introduc conturile 1496 “Pierderi rezultate din reorganizari de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite” (A), 6121 “Cheltuieli cu redeventele“, 6122 “Cheltuieli cu locatiile de gestiune“, 6123 “Cheltuieli cu chiriile“, 616 “Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala“, 617 “Cheltuieli de management” si 618 “Cheltuieli de consultanta.”;
 • De-asemenea, au fost operate completari la functiunea contului 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” si la functiunea contului 691 “cheltuieli cu impozitul pe profit”, in timp ce a fost eliminata functiunea contului 266 “certificate verzi amanate”;
 • Modificari la Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (Ordinul MF 2.844/2016). Potrivit Ordinului, in planul de conturi, se introduc conturile 6121 “Cheltuieli cu redeventele“, 6122 “Cheltuieli cu locatiile de gestiune“, 6123 “Cheltuieli cu chiriile“, 616 “Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala“, 617 “Cheltuieli de management” si 618 “Cheltuieli de consultanta“;
 • De-asemenea, au fost operate completari functiunea contului 691 “cheltuieli cu impozitul pe profit curent” si a fost  eliminata functiunea contului 266 “certificate verzi amanate”;
 • Totodata au aparut modificari semnificative cu privire la reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Acestea se regasesc la art. III din Ordin.

3. Au fost modificate semnificativ conditiile pentru autorizarea serviciilor de arhivare

 • Act normativ: Ordinul 151/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996; Data intrare in vigoare: 10.2023;
 • Ordinul este insotit de o anexa principala, in care se regasesc norme privind registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice si autorizarea si functionarea acestora, precum si de 12 anexe ale normelor din anexa principala.
 • Ordinul stabileste noi norme privind autorizarea si functionarea serviciilor de arhivare, prin care sunt modificate substantial vechile prevederi;
 • Mentionam, printre modificari, ca in privinta locului de desfasurare al serviciilor, a fost eliminata posibilitatea ca un operator economic sa poata presta servicii arhivistice exclusiv la sediul beneficiarilor, fiind necesar un spatiu distinct pentru fiecare serviciu de arhivare;
 • Totodata, autorizatia de securitate la incendiu va trebui sa vizeze toata cladirea din care face parte depozitul sau spatiul din care face parte incaperea amenajata, iar in privinta angajatilor vor trebui aduse documente suplimentare la solicitarea autorizarii;
 • In materia procedurii de eliberare a certificatelor, adeverintelor, copiilor si extraselor de pe documente, Ordinul stabileste ca cererile persoanelor fizice sau juridice pot fi adresate atat letric, cat si electronic, iar solutionarea lor se va face intr-un termen maxim de 60 de zile calendaristice de la inregistrare.

Noutati legislative – 25.09.2023-01.10.2023

1. De la 1 octombrie 2023 salariul de baza minim brut pe tara garantat este 3.300 de lei

 • Act normativ: Hotararea 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; Data intrare in vigoare:01.10.2023;
 • Potrivit art. 1 din HG 900/2023, incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) Codul muncii se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora;
 • Aceasta prevedere nu este insa aplicabila sectorului agricol si industriei alimentare, unde se aplica in continuare Legea nr. 135/2022, ce prevede un salariu minim de 3.000 de lei.

2. A intrat in vigoare procedura de eliberare in forma electronica a certificatelor de cazier judiciar

 • Act normativ: Ordinul 150/2023 privind procedura de eliberare in forma electronica a certificatelor de cazier judiciar; Data intrare in vigoare: 28.09.2023;
 • Modificarile survenite la inceputul anului la Legea 290/2004 privind cazierul judiciar au introdus posibilitatea emiterii in forma electronica a certificatelor de cazier judiciar;
 • Pentru aplicarea acestor dispozitii era insa necesara elaborarea procedurii, care intre timp a fost definitivata si a intrat in vigoare incepand cu data de 28.09.2023;
 • Procedura se aplica persoanelor fizice cu cetatenie romana si persoanelor juridice inscrise in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului;
 • Certificatul de cazier judiciar se elibereaza in forma electronica prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”, iar serviciul de eliberare in forma electronica a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor inregistrati in HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare;
 • Inregistrarea in HUB se poate face direct in aceasta platforma sau folosind un cont de utilizator creat in platforma www.ghiseul.ro.

3. A intrat in vigoare Procedura de inregistrare a operatorilor economici care introduc pe piata nationala alternative reutilizabile durabile sau care nu contin plastic la produsele din plastic de unica folosinta, sticle PET care contin plastic reciclat si plastic reciclat pentru a fi incorporat in sticle PET

 • Act normativ: Ordinul 2002/2023 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care introduc pe piata nationala alternative reutilizabile durabile sau care nu contin plastic la produsele din plastic de unica folosinta, sticle PET care contin plastic reciclat si plastic reciclat pentru a fi incorporat in sticle PET; Data intrare in vigoare: 09.2023;
 • Potrivit art. 1 din Ordin, Procedura de inregistrare se aplica operatorilor economici care introduc pe piata nationala:
 1. a) alternative reutilizabile durabile sau care nu contin plastic la produsele din plastic de unica folosinta enumerate in partea A din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
 2. b) sticle PET care contin plastic reciclat;
 3. c) plastic reciclat pentru a fi incorporat in sticle PET;
 • Operatorii in discutie se vor inregistra intr-un registru denumit, pe scurt, AFM-APR, in baza unei cereri transmise prin platforma e-tax, dupa transmiterea si aprobarea cererii de inrolare in serviciul „Depunere declaratii on-line” in conformitate cu prevederile art. 6 si art. 7 din Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta;
 • Cei care sunt deja inrolati in platforma e-tax vor putea adera la registrul AFM-APR prin transmiterea cererii de inregistrare in registrul AFM-APR. „Pentru transmiterea cererii de inregistrare in Registrul AFM – APR prin mijloace electronice de transmitere la distanta, operatorii economici utilizeaza platforma e-tax existenta pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu: https://online.afm.ro/”;
 • Potrivit Procedurii, ori de cate ori termenii si conditiile din cererea de inregistrare sau din documentele atasate cererii se modifica, operatorii economici sunt obligati sa informeze AFM cu privire la aceasta, prin intermediul platformei e-tax, in termen de 20 de zile lucratoare de la aparitia modificarii, exclusiv prin completarea rubricilor corespunzatoare modificarilor intervenite. In caz contrar, operatorul economic nu va mai figura in Registrul AFM-APR;
 • Termenul de valabilitate a inregistrarii in Registrul AFM-APR nu poate depasi termenele de valabilitate ale documentelor care au stat la baza aprobarii cererii de inregistrare;
 • Operatorii economici care nu mai desfasoara activitatea/activitatile pentru care au solicitat inregistrarea in Registrul AFM-APR sunt obligati sa solicite la Administratia Fondului pentru Mediu radierea din registru, in termen de 20 de zile lucratoare de la incetarea activitatii;
 • Administratia Fondului pentru Mediu publica pe pagina proprie de internet lista operatorilor economici inregistrati in Registrul AFM-APR, in vederea asigurarii accesului publicului la aceste informatii.

Click here for all the legal updates.