Noutati legislative

 1. Cazierul judiciar va putea fi obtinut si electronic

Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar este cea care simplifica modalitatea obtinerii cazierului judiciar;

Astfel, se prevede ca la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit, in forma electronica cu semnatura electronica calificata, fiind asimilate inscrisurilor autentice;

Legea a intrat in vigoare la 6 ianuarie 2023, iar in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne si al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea in forma electronica a cazierului judiciar.

2. Regim sanctionator pentru operatorii care utilizeaza fara drept termeni precum „eco” si „bio”

Hotararea de Guvern nr. 1579/2022 privind stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in sectorul de agricultura ecologica a fost publicata in Monitorul Oficial in 4 ianuarie 2023, insa va intra in vigoare incepand cu 3 februarie 2023;

Hotararea instituie cadrul institutional pentru stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 si (UE) 2017/625;

Mentionam cateva dintre faptele sanctionate de hotararea de guvern, acestea vizand operatorii/grupurile de operatori care produc, pregatesc, distribuie sau depoziteaza produse ecologice ori in conversie, care importa astfel de produse dintr-o tara terta sau exporta astfel de produse spre o tara terta sau care introduc astfel de produse pe piata:

– utilizarea fara drept a termenilor “ecologic”, “biologic”, “organic”, a cuvintelor derivate si a diminutivelor acestora, precum “bio” si “eco”, singure sau in combinatie, pe eticheta, pe materialele publicitare, in mediul electronic sau in documentele comerciale ale unui produs, inclusiv termenii utilizati in marci comerciale sau nume de societati sau practici, daca ar putea induce in eroare consumatorul sau utilizatorul sugerand natura ecologica a produsului;

– nerespectarea de catre operatori/grupurile de operatori a normelor privind productia, pregatirea, distributia, depozitarea, importul, exportul, introducerea pe piata a produselor ecologice sau in conversie;

– lipsa documentelor/registrelor pe care le tin operatorii/grupurile de operatori cu privire la activitatile desfasurate sau neactualizarea acestora in scopul asigurarii trasabilitatii produselor conform prevederilor cadrului legislativ aplicabil productiei ecologice;

– desfasurarea activitatilor de introducere pe piata/distributie, import, export de produse ecologice sau in conversie de catre operatori economici care nu si-au inregistrat activitatea la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti si/sau a caror activitate nu face obiectul sistemului de control; etc.

Totodata, se instituie un regim sanctionatoriu si pentru organismele de control, pentru nerespectarea obligatiilor aflate in sarcina acestora;

Sanctiunile aplicate sunt amenda, de la 20.000 lei la 50.000 lei, precum si rechemarea, retragerea, indepartarea produselor in cauza.

 

3. Din iulie, se simplifica procedurile administrative in relatie cu autoritatile si institutiile publice

Masurile sunt introduse prin Legea nr. 9/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative instituie un cadru, ce se va aplica incepand cu 4 iulie 2023;

Enumeram cele mai de impact masuri de simplificare:

– autoritatile vor fi obligate sa accepte copia actului de identitate in format electronic, trimisa pe e-mail;

– se va elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate dupa documente la furnizarea serviciilor publice, fiind inlocuite cu certificarea conformitatii cu originalul de catre functionarul competent;

– autoritatile nu vor mai putea solicita persoanelor fizice sau juridice dosare, dosare cu sina sau vreun alt articol sau obiect de birotica sau papetarie si nici nu vor avea dreptul sa perceapa taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor cu astfel de articole;

– autoritatile vor fi obligate sa accepte documentele eliberate de persoanele juridice de drept public sau privat in format electronic care au o semnatura electronica calificata sau avansata;

– autoritatile care solicita copii in format fizic pe hartie au obligatia de a asigura, gratuit, fotocopierea acestora;

– autoritatile vor avea obligatia de a oferi metode alternative de plata a serviciilor furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plata;

– autoritatile sunt obligate sa foloseasca cu precadere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are si este de acord sa furnizeze o adresa de posta electronica.

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Click here for all the legal updates.