Noutati legislative – 18.09.2023-24.09.2023

1. Noutati importante pentru angajatori in materia concediului de crestere copil

 • Act modificator: Hotararea 865/2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011; Data intrare in vigoare:19.09.2023;
 • Hotararea 865/2023 cuprinde modificari si completari ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • Reamintim OUG 164/2022 care a venit cu numeroase modificari la OUG 111/2010 care presupunea actualizarea normelor de aplicare. Aplicarea majoritatii prevederilor OUG 164/2022 era expres legata de momentul intrarii in vigoare a hotararii cu normele actualizate. In lipsa acestor norme, ordonanta intrata in vigoare la data de 7.12.2022 nu s-a aplicat pana in prezent;
 • Reamintim totodata, in cele de urmeaza, principalele modificari ale OUG 111/2010 suferite ca urmare a intrari in vigoare a OUG 164/2022;
 • Angajatii au obligatia sa anunte angajatorul, in vederea solicitarii concediului de crestere copil (“CCC”), cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea concediului de maternitate sau, dupa caz, inainte de data estimata de incepere a CCC;
 • Instiintarea angajatorului se face prin depunerea unei cereri in format letric sau electronic, in care angajatul trebuie sa precizeze perioada preconizata a CCC. In cazul in care persoana indreptatita nu precizeaza in cererea de acordare a concediului perioada preconizata, angajatorul aproba cererea de intrare in CCC pentru perioada maxima a CCC;
 • Perioada de acordare a CCC nu se mai stabileste de comun acord. Aceasta va fi fie cea precizata de angajat in cerere, fie perioada maxima prevazuta de lege, in lipsa precizarii exprese a perioadei. Perioada initial preconizata poate ajunge sa se modifice insa pe parcurs, cand angajata anunta ca se intoarce mai devreme sau in cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap, caz in care are dreptul sa stea pana la trei ani in CCC;
 • Intrarea in concediu de crestere in cazul celuilalt parinte (chestiune informal cunoscuta ca „luna tatalui”), dupa terminarea concediului parintelui care a intrat de principiu in CCC, se face pentru doua luni;
 • In cazul salariatului care se intoarce din CCC, indiferent ca are dreptul sau nu la stimulentul de insertie, are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu. Pana la intervenirea modificarilor, acest termen era strict legat de cei care se intorc in stimulent de insertie;
 • Angajatul care se intoarce la munca are dreptul sa beneficieze de conditii care nu ii sunt mai putin favorabile, precum si de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul daca nu ar fi efectuat concediul.

2. Noi modificari importante ale Codului Fiscal. In caz de deficit bugetar excesiv, pot fi facute modificari fiscale rapide pentru introducerea sau majorarea de impozite, taxe si contributii

 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 74/2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Data intrare in vigoare: 20.09.2023;
 • Potrivit modificarilor art. 4 din Codul Fiscal, atunci cand statul intra in deficit bugetar excesiv, autoritatile pot face modificari rapide pentru a introduce sau majora impozite, taxe si contributii. Pana la aparitia acestor modificari, astfel de masuri trebuiau operate cu cel putin sase luni in avans, sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie si sa ramana neschimbate cel putin un an.

3. Au intrat in vigoare modificarile la procedura de amanare a determinarii definitive a valorii in vama

 • Act modificator: Hotararea 849/2023 pentru modificarea HG 973/2006 privind procedura aplicabila in cazurile in care este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama; Data intrare in vigoare: 09.2023;
 • In cele ce urmeaza, redam principalele modificari suferite de HG 973/2006;
 • Au fost scoase referirile la un acord general vamal mai vechi si au fost introduse referiri la Codul vamal al UE (si la legislatia sa de aplicare), ce a fost stabilit prin Regulamentul european 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
 • Situatiile in care se amana determinarea sunt, in linii mari, cele care reies din art. 1 HG 973/2006;
 • In ceea ce priveste garantia necesara se fac o serie de trimiteri la Codul vamal al UE si la legislatia sa de aplicare;
 • Formele de stabilire a garantiei nu mai sunt stabilite asa cum prevedea Codul vamal al Romaniei, deoarece acestea au fost abrogate, ci in formele prevazute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 cu alegerea garantiei conform art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;
 • Pentru determinarea definitiva a valorilor in vama, se face referire la termenele impuse de Codul vamal al UE, care se aplica incepand cu data acordarii liberului de vama – acolo se face referire, de principiu, la un termen de 150 de zile (120 de zile plus, daca e cazul, o prelungire de 30 de zile);
 • A disparut termenul de cinci ani pentru controlul ulterior. Practic, s-a abrogat prevederea conform careia, pentru operatiunile de punere in libera circulatie facute potrivit HG 973/2006, autoritatea vamala are dreptul de a efectua controlul vamal ulterior al acestora in termen de cinci ani de la acordarea liberului de vama;
 • De-asemenea, potrivit modificarilor (art. 6 alin. 3 HG 973/2006), impotriva deciziei pentru regularizarea situatiei se poate formula contestatie potrivit titlului VIII «Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Au intrat in vigoare normele de aplicare pentru raportarea lunara a stocurilor de produse alimentare

 • Act normativ: Hotararea 880/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalitatii de raportare a stocurilor la produsele agricole si alimentare, precum si a Metodologiei de colectare, centralizare si prelucrare a datelor statistice de evidenta a stocurilor de produse agricole si alimentare; Data intrare in vigoare:22.09.2023;
 • Normele de aplicare au fost elaborate in baza Legii 105/2023 privind reglementarea modalitatii de raportare a stocurilor la produsele agricole si alimentare, care a introdus o noua obligatie pentru producatori, depozitari, procesatori si comercianti din domeniul agroalimentar – raportarea lunara a stocurilor de produse agricole si alimentare;
 • Mentionam faptul ca, chiar daca aceste norme au intrat in vigoare, sistemul dedicat raportarii nu a fost inca pus in functiune;
 • Operatorii economici vizati sunt producatorii agricoli, depozitarii, procesatorii la nivel national si comerciantii care activeaza in prezent in domeniul agroalimentar, cu exceptiile categoriile prevazute la art. 1 alin. 4 din Legea 105/2023;
 • Conform normelor recent intrate in vigoare, datele statistice cuprind informatii referitoare la stocurile de materie prima, stocurile de produse finite, stocurile de produse agricole si alimentare supuse comercializarii si stocurile aflate in depozite. De asemenea, acolo unde se impune, se va raporta originea materiei prime – productie proprie, materie prima achizitionata din Romania, achizitionata din spatiul intracomunitar si materie prima achizitionata din import;
 • Furnizarea lunara, pana in data de 15 a lunii pentru luna precedenta,  de date statistice privind stocurile se aplica in cazul urmatoarelor produse: legume si fructe; cereale si produse pe baza de cereale; seminte de oleaginoase si produse pe baza de oleaginoase; leguminoase furajere; seminte certificate (cereale, orez, oleaginoase si proteaginoase); carne si produse din carne, conserve din carne si mixte; lapte si produse din lapte; produse de morarit si panificatie; produse prelucrate, procesate, conservate din legume si fructe; grasimi si uleiuri; apa, inclusiv apa minerala naturala, apa de izvor si toate celelalte ape imbuteliate sau ambalate; orez; plante aromatice, sare si condimente; ceaiuri; zahar; miere; drojdie;
 • Operatorii economici vor trebui sa se inregistreze, prin reprezentant legal ori prin imputernicit, in Sistemul Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse Agroalimentare din Romania (SERSPAR), administrat de AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rural) (nefunctional inca);
 • Nerespectarea prevederilor privind raportarea acestor date constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Click here for all the legal updates.