Noutati legislative – 29.04.2024-05.05.2024

1. Deducerea TVA nu mai este posibila daca facturile din deplasari sunt emise pe numele salariatilor sau administratorilor

 • Act modificator: Hotararea 451/2024 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016; Data intrare in vigoare:30.04.2024;
 • HG 451/2024 prevede, printre altele, abrogarea alin. 7, punctul 69 din  Titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Norme;
 • Dispozitia abrogata facea referire la posibilitatea deducerii TVA pentru facturile emise pe numele salariatilor sau administratorilor in timpul deplasarilor. Abrogarea a intervenit avand in vedere obligatia trecerii la folosirea e-Factura pentru transmiterea tuturor facturilor emise in relatia B2B;
 • In aceste conditii angajatorii vor trebui sa schimbe procedurile interne legate de deplasarile salariatilor astfel incat facturile de transport si cazare sa fie emise direct pe societate.

2. A fost aprobat modelul declaratiei 396 (raportarea CESOP) ce ii vizeaza pe prestatorii de servicii de plata on line

 • Act normativ: Ordinul 825/2024 pentru aprobarea procedurii de punere in aplicare a prevederilor art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului formularului (396) ”Declaratie informativa privind platile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plata”; Data intrare in vigoare:30.04.2024;
 • Actul normativ a aprobat modelul, continutul, modul si instructiunile de completare ale formularului (396) “Declaratie informativa privind platile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plata”, care se regaseste in anexa nr. 2 a Ordinului si a aprobat procedura de punere in aplicare a prevederilor art. 3212 (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015
 • Reamintim faptul ca potrivit art. 3212 Cod fiscal, prestatorii de servicii de plata sunt obligati sa pastreze evidente ale beneficiarilor platilor si ale platilor in legatura cu serviciile de plata pe care le presteaza pentru fiecare trimestru calendaristic, pentru a permite organelor fiscale competente sa efectueze controale privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii care se considera ca au loc in Romania, in vederea atingerii obiectivului de combatere a fraudei in domeniul TVA;
 • Potrivit punctului 2 din Procedura (Anexa nr. 1 la Ordin), Declaratia se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, pana cel tarziu la sfarsitul lunii care urmeaza dupa expirarea trimestrului calendaristic la care se refera informatiile, care se considera a fi ultima zi calendaristica a respectivei luni, chiar daca aceasta este o zi nelucratoare;
 • Conform punctului 3 din Procedura, Formularul trebuie validat inainte de a fi transmis catre ANAF, in conformitate cu informatiile obligatorii care trebuie raportate, prevazute in cuprinsul anexei nr. 2 la Ordin.

Noutati legislative – 22.04.2024-28.04.2024

1. Au aparut modificari la programul Electric Up, ce se adreseaza IMM-urilor si firmelor din domeniul HoReCa

 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 39/2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 159/2020 privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp si 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de reincarcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, prin Programul de finantare ”ELECTRIC UP”; Data intrare in vigoare:15.04.2024;
 • Modificarile sunt aduse cadrului legal primar al programului, ce este inclus in OUG 159/2020;
 • Redam in cele ce urmeaza, pe scurt, principalele modificari, respectiv:
 • ajutorul de minimis creste la 150.000 euro, dar acopera doar 75% din cheltuielile eligibile;
 • finantarea poate sa acopere si un sistem alternativ de incalzire/racire;
 • se vor putea instala panouri fotovoltaice cu putere mai mare;
 • perioada de derulare a programului a extinsa semnificativ. Initial, Electric Up era prevazut sa se aplice in perioada 2020 – 2027, insa noile modificari au prelungit valabilitatea pâna in 2032;
 • O noua sesiune de inscriere in program urmeaza sa fie anuntata in curând de Ministerul Energiei.

2. Au aparut noi modificari la Declaratia 112, respectiv privind declaratiile fiscale, in domeniul declararii impozitelor, taxelor si contributiilor sociale

 • Acte normative: Ordinul 723/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 ”Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”; Ordinul 779/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul declararii impozitelor, taxelor si contributiilor sociale; Data intrare in vigoare: 22.04.2024;
 • Ordinul 723/2024 care a aprobat modelul si continutul formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” si nr. 1.2 “Anexa asigurat” la acesta, prevazute in anexa nr. 1, cuprinde o serie de noi modificari. Printre acestea, a aparut o casuta speciala de bifat pentru situatiile in care se depun rectificative la D112 dupa primirea unei notificari de conformare. Modificarile prevazute se aplica incepând cu declararea taxelor salariale aferente veniturilor din luna aprilie 2024;
 • Ordinul 779/2024 cuprinde modificari privind formularele: 101 si 101 Grup fiscal (impozit pe profit), 300 (decontul de TVA),  301 (decontul special de TVA), 307 (sumele din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea TVA), 311 (TVA colectata datorata de cei cu codul de taxa anulat), 710 (declaratia rectificativa privind taxele si impozitele declarate prin formularul 100).

3. Au fost interzise jocurile de noroc in localitatile mici

 • Act modificator: Legea 107/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009; Data intrare in vigoare: 28.04.2024;
 • OUG 77/2009 prevede, ca urmare a modificarilor, la art. 15 alin. 2, lit. b1, obligativitatea relocarii spatiilor comerciale unde operatorii desfasoara jocuri de noroc, mai ales cele care includ aparate de tip slot machine,  in unitati administrativ-teritoriale cu o populatie de peste 15.000 de locuitori. Spatiul propus, daca are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite in art. 10 alin. (1) lit. e), trebuie sa se afle intr-o unitate administrativ-teritoriala cu o populatie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverinta eliberata de primaria in a carei raza teritoriala se afla spatiul propus.

Click here for all the legal updates.