Noutati legislative – 28.08.2023-03.09.2023

1. Standardele ocupationale pentru care nu mai exista ocupatii in COR vor disparea din septembrie 2023

 • Act modificator: Ordinul 6065/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale; Data intrare in vigoare: 08.2023;
 • Potrivit modificarilor aduse de Ordinul 6065/2023, standardele ocupationale (SO) se vor revizui, de regula, la fiecare 5 ani de la aprobare, tinandu-se cont de modificarile intervenite pe piata fortei de munca, iar in situatia in care SO nu se  vor revizui in termen de 10 ani de la aprobare, acestea se vor arhiva dupa 4 luni de la consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national si publicarea pe site-ul ANC a listei SO care urmeaza sa fie arhivate;
 • In forma anterioara a prevederilor Ordinului 6.250/2.156/2022, in cazul in care nu se revizuiau in termen de 10 ani de la aprobare, SO se arhivau si nu mai erau valabile in vederea utilizarii in procesele de educatie si formare profesionala;
 • De-asemenea, potrivit noilor modificari, SO in vigoare la data aprobarii metodologiei, care depasesc termenul de 10 ani de la aprobarea initiala, fara a fi revizuite in aceasta perioada, nu se vor mai arhiva de drept ci dupa data de 31.12.2024;
 • In schimb, standardele ocupationale pentru care nu se mai regasesc ocupatiile in nomenclatorul Clasificarea ocupatiilor din Romania – COR, in continuare, se vor arhiva de la data de 1.09.2023.

2. A intrat in vigoare procedura prin care ONG-urile pot cere restituirea TVA-ului pentru achizitiile destinate spitalelor publice

 • Act normativ: Ordinul 2438/2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, pentru care se aplica scutirea de taxa conform art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Data intrare in vigoare: 09.2023;
 • A fost elaborata Procedura de restituire a TVA-ului pentru achizitiile facute de ONG-uri pentru spitale publice, in aplicarea Legii 88/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (art. 294 alin. (5) lit. a) si b) Codul Fiscal);
 • Conform Ordinului, restituirea de TVA este facuta de organul fiscal competent in a carui evidenta este inregistrata entitatea nonprofit care are dreptul sa solicite acest lucru. Astfel, ONG-ul depune la ANAF o cerere si documentele justificative prevazute de art. 2 din Ordin;
 • Conform art. 5 din Ordin, solutionarea cererilor de restituire a TVA se realizeaza conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin care inca nu a fost elaborat.

3. Politele emise de societatile de asigurare/reasigurare aflate in procedura de insolventa, inclusiv RCA, vor fi valabile pana in decembrie 2023

 • Act nomativ: Ordonanta de urgenta 71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevazute la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; Data intrare in vigoare: 01.09.2023;
 • Potrivit acestui act normativ, se prelungesc cu 90 de zile, termenele de incetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevazute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, pentru politele de asigurare/reasigurare incheiate de societatile de asigurare/reasigurare aflate in procedura de insolventa in derulare la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta.

4. Vechimea in munca pentru pensia pentru limita de varsta mai poate fi cumparata pana la final de 2024

 • Act modificator: Ordonanta de urgenta 70/2023 pentru modificarea si/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice; Data intrare in vigoare: 31.08.2023;
 • Ca urmare a modificarilor suferite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, persoanele ce vor sa acopere perioade in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o mai pot face pana pe 31 decembrie 2024;
 • Mecanismul presupune semnarea unui contract de asigurare sociala cu casa de pensii, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si plata unor sume cu titlu de contributie la pensie;
 • Reamintim faptul ca potrivit art. 1 alin. 1 din OUG 163/2020, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

Click here for all the legal updates.