Noutati legislative

Modificarile aparute in legislatie un ultima perioada sunt legate de incetarea starii de alerta si de situatia creata de conflictul din Ucraina. Mai jos, gasiti cele mai importante masuri legislative adoptate in perioada 1-14 martie 2022.

1. Eliminarea formularului digital de intrare in Romania

 • Consecinta directa a incetarii starii de alerta, conform OUG nr. 22/2022 pentru abrogarea OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, in vigoare din 11 martie 2022, a fost abrogat formularul digital de intrare in Romania.

2. Masuri de sprijin si asistenta umanitara pentru refugiatii din Ucraina

 • Fata de masurile de sprijin adoptate de statul roman pentru refugiatii din Ucraina, pe care le-am tratat pe scurt aici,  un nou act normativ vine cu masuri de sprijin in aceasta directie;
 • Este vorba despre Ordonanta de urgenta nr. 20/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara;
 • Printre masurile adoptate, enumeram:

– Posibilitatea de a beneficia de transport in mod gratuit pe teritoriul Romaniei;

– Dreptul de a fi inclusi in programele nationale de sanatate publica (eliminandu-se conditia conform carora beneficiau de acest drept doar in scopul prevenirii, supravegherii si controlului bolilor transmisibile in situatiile de risc epidemiologic);

– Minorii neinsotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania beneficiaza de protectia sociala prevazuta de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

– Persoanele cu dizabilitati, insotite sau neinsotite, beneficiaza, la cerere, in mod gratuit, de serviciile sociale din centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, insotitorii acestora beneficiind de servicii sociale impreuna cu acestia;

– Persoanele varstnice cu mobilitate redusa sau aflate in situatie de dependenta beneficiaza, la cerere, in mod gratuit de serviciile sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000;

– Minorii beneficiaza de anumite drepturi in domeniul educatiei: (i) dreptul la educatie in unitatile de invatamant din Romania in aceleasi conditii si cu finantare din aceleasi bugete ca pentru anteprescolarii, prescolarii si elevii romani; (ii) dreptul la cazare gratuita in internatele scolare, alocatie de hrana, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, imbracaminte, incaltaminte, manuale.

 • In ceea ce priveste incadrarea in munca, ordonanta prevede ca cetatenii ucraineni intrati legal pe teritoriul Romaniei si care nu solicita azil, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de OG nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei:

– acestor persoane li se prelungeste dreptul de sedere in scop de munca fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere pentru angajare in munca;

– incadrarea in munca a cetatenilor ucraineni care nu detin documente care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate necesare ocuparii unui loc de munca, se poate realiza, pentru o perioada de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, in baza declaratiei pe propria raspundere a acestora ca indeplinesc conditiile de calificare si experienta necesare si nu au antecedente penale incompatibile;

– Incadrarea in munca se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 29 si 31 din Codul Muncii in ceea ce priveste verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, respectiv stabilirea unei perioadei de proba pentru verificarea aptitudinilor salariatului;

– Cetatenii ucraineni au acces la sistemul asigurarilor pentru somaj, la masurile de prevenire a somajului si la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, in conditiile stabilite pentru cetatenii romani.

 • Persoanele fizice sau juridice, cu exceptia institutiilor si autoritatilor publice, pot dona sume de bani care se colecteaza de Inspectorarul General pentru Situatii de Urgenta intr-un cont distinct deschis la Activitatea de Trezozerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pentru acordarea de sprijin si asistenta umanitara cetatenilor straini sau apatrizilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. Campania de donare de sume se desfasoara pana la data de 31 decembrie 2022.
 • Din punct de vedere fiscal, au fost instituite o serie de beneficii pentru cheltuielile cu bunurile acordate si serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, aplicandu-se urmatoarele reguli fiscale:

– pentru platitorii de impozit pe profit: (i) deducere limitata la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cheltuielile sociale si le deduc in limita cotei de pana la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; (ii) nededucere la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cele de sponsorizare/mecenat sau burse private si scad valoarea insumata a acestora din impozitul pe profit datorat;

– pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, aceste cheltuieli se insumeaza cu cele pentru sponsorizari/burse si scad valoarea acestora din impozitul datorat;

– in cazul persoanelor fizice care determina venitul net anual in sistem real sunt deductibile bunurile si/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, cu conditia incadrarii acestora in aceleasi limite cu cele prevazute pentru cheltuielile de sponsorizare, mecenat, burse private, cheltuieli sociale.

3. A fost aprobata Procedura de incadrare in munca a cetatenilor care provin din zona de conflict armat din Ucraina

 • Prin Ordinul nr. 301/2022, ce a intrat in vigoare in 10 martie 2022, a intrat in vigoare Procedura de incadrare in munca a cetatenilor ucraineni;
 • Cetatenii ucraineni care doresc sa se incadreze in munca, dar nu detin documente care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate se pot prezenta la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a Mun. Bucuresti, pentru a fi inregistrati, in baza unui act de identitate;
 • Persoana va beneficia de servicii de informare si consiliere profesionala gratuit si va completa declaratia pe propria raspundere privind studiile, calificarile, experienta profesionala, antecedente penale;
 • Dupa parcurgerea activitatilor din cadrul serviciilor de informare si consiliere profesionala, persoana este mediata in munca pe un loc de munca vacant care corespunde calificarilor si experientei declarate si primeste dispozitia de repartizare in vederea prezentarii la angajator pentru sustinerea interviului sau a probei de lucru;
 • In cazul in care cetateanul ucrainean contacteaza direct un angajator, fara a mai solicita serviciile agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a mun. Bucuresti, acesta completeaza declaratia pe propria raspundere impreuna cu angajatorul la care urmeaza sa se incadreze;
 • Declaratia va sta la baza incheierii contractului de munca, iar modelul ei se afla in ordinul ministrului si va fi publicat pe paginile de internet ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

4. A fost stabilit mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite proveniti din Ucraina, gazduiti de persoane fizice

 • Hotararea de Guvern nr. 336/2022 ce a intrat in vigoare in data de 11 martie 2022 stabilesc ca pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun in primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni pentru luna precedenta la autoritatile administratiei publice locale pe raza carora se afla locuinta in care sunt gazduite persoanele, o cerere in care precizeaza numarul persoanelor gazduite, numele si prenumele acestora, localitatile din care acestia declara ca provin si intervalul de timp pentru care solicita decontarea cheltuielilor cu hrana, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere cu privire la realitatea informatiilor cuprinse in cerere, copia actului de identitate, documente care atesta dreptul de folosinta asupra locuintei in care sunt gazduite persoanele;
 • Este vorba despre suma de 20 lei/zi/persoana gazduita prevazuta de OUG nr. 15/2022.

5. Cetatenii ucraineni beneficiaza de transport gratuit

 • Prin Hotararea de Guvern nr. 337/2022 privind acordarea de gratuitati si facilitati pentru transportul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, au fost instituite o serie de facilitati, dupa cum urmeaza:

– gratuitate la toate calatoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio si Interregio, clasa a II-a – loc pe scaun, pe perioada stationarii temporare sau a tranzitarii teritoriului Romaniei, in baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenta sau a permiselor eliberate de autoritatile romane;

– gratuitate la punctul international de trecere a frontierei de stat romano-ucraineana dintre localitatile Isaccea si Orlivka, fiind scutite de la plata tarifelor de trecere cu bacul;

– gratuitate la calatoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea-Galati, pe perioada stationarii temporare sau a tranzitarii teritoriului Romaniei, in baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenta sau a permiselor eliberate de autoritatile romane;

– gratuitate la transportul rutier national sau international, dupa caz, pe perioada stationarii temporare sau a tranzitarii teritoriului Romaniei, in baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenta sau a permiselor eliberate de autoritatile romane;

– in situatii exceptionale, se pot organiza curse aeriene de tip charter, in anumite conditii specifice.

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.

Check here to access the previous legal updates.