Noutati legislative

1. Lucratorul cultural profesionist a fost introdus in legislatie, dobandind un cadru legislativ care ii stabileste regimul juridic si fiscal

 • Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist a intrat in vigoare in data de 7 aprilie 2023;
 • Conform acesteia, lucratorul cultural profesionist este definit ca reprezentand autorul sau artistul interpret si executant, asa cum sunt acestia definiti in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, si/sau persoana fizica ce desfasoara o activitate culturala de suport sau auxiliara (dintre cele enumerate in anexa ordonantei), care s-au inregistrat, ca atare, in scop fiscal, pentru o durata de trei ani;
 • Pentru a fi inregistrat ca lucrator cultural profesionist, solicitantul trebuie sa fi realizat, in anul fiscal anterior solicitarii de inregistrare, cel putin 50% din veniturile supuse impozitului pe venit, cumulat din: a) venituri din cesiunea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe; b) activitati independente din categoria celor enumerate in anexa ordonantei; c) contracte individuale de munca pe durata determinata pentru activitati culturale si in domeniul cultural, ajunse la termen pana la data depunerii cererii de inregistrare.
 • In ceea ce priveste regimul juridic, se prevede faptul ca lucratorul cultural profesionist in desfasurarea activitatii lui, incheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si/sau contracte de desfasurare a activitatii culturale;
 • Ordonanta detaliaza, printre altele, procedura inscrierii la ANAF in calitate de lucrator cultural profesionist, aspecte privind regimul fiscal, aspectele ce trebuie prevazute in contractele incheiate, drepturile lucratorilor culturali profesionisti;
 • Domeniile vizate de ordonanta sunt:

a. Domeniile de activitate culturala si de activitati auxiliare si de suport al activitatii culturale:

 • 5811 Activitati de editare a cartilor
 • 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
 • 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune (inclusiv arhive de film) si de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune
 • 5912 Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune
 • 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
 • 5914 Proiectia de filme cinematografice
 • 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
 • 7410 Activitati de design specializat
 • 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) (cu exceptia celor reglementate de Legea nr. 178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
 • 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice (exclusiv pentru: activitati ale consultantilor, in alte domenii decat arhitectura, inginerie si management – cu incidenta in domeniul cultural -, activitati desfasurate de agenti si agentii, in numele unor indivizi, implicand de obicei obtinerea de angajamente in filme, productii teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atractii sportive si plasarea de carti, piese de teatru, lucrari de arta, fotografii etc. la edituri, producatori, agentiile de casting si de reprezentare artistica, agenti literari)
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 • 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii)
 • 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
 • 9002 Activitati-suport pentru interpretare artistica (spectacole)
 • 9003 Activitati de creatie
 • 9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
 • 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
 • 9102 Activitati ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

b. Activitati de management cultural si management de proiect cultural, educatie prin cultura, educatie cinematografica, diseminare culturala, curatoriat de film/arte vizuale/artele spectacolului, cascadorie, activitati de productie de festival cultural, activitati tehnice specifice pentru productia culturala offline si online.

2. S-au modificat conditiile de asistenta pentru cetatenii straini sau apatrizii proveniti din zona conflictului armat din Ucraina

 • Actul normativ care modifica vechile conditii este Ordonanta de urgenta nr. 22/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Astfel, familiile si persoanele singure beneficiaza incepand cu data de 1 mai 2023, pentru o singura perioada de maximum 4 luni consecutive, de o suma forfetara lunara, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare si hrana, acordata din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Cuantumul, conditiile si mecanismul de acordare a sumei forfetare se vor stabili prin hotarare a Guvernului;
 • Dupa implinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile si persoanele singure beneficiaza de suma forfetara lunara pana la finalul anului 2023, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordata din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Cuantumul, conditiile si mecanismul de acordare a sumei forfetare se vor stabili prin hotarare a Guvernului;
 • Dupa implinirea perioadei de 4 luni consecutive, persoanele au acces la sistemul asigurarilor pentru somaj, la masurile de prevenire a somajului si la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acordate in urma inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile stabilite pentru cetatenii romani de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Sumele forfetare prevazute se acorda pentru fiecare familie sau persoana singura, in cazul in care nu exista familie.

3. Avocatii au dreptul sa obtina date cu caracter personal din Registrul national de evidenta persoanelor

 • Actul normativ care aduce aceasta noutate este Legea nr. 89/2023 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • Astfel, se prevede ca in exercitarea profesiei, avocatul are dreptul de a obtine datele cu caracter personal necesare indeplinirii atributiilor legale de asigurare a accesului justitiabilului la justitie intr-un termen rezonabil si de acordare a asistentei juridice;
 • Aceste informatii nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisa, sub sanctiunile prevazute de lege, divulgarea lor catre terte persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale;
 • Institutiile cu atributii privind evidenta persoanelor au obligatia ca la cererea U.N.B.R., formulata in baza solicitarii unui avocat, sa comunice datele cu caracter personal inregistrate in Registrul national de evidenta persoanelor necesare indeplinirii atributiilor legale de asigurare a accesului justitiabilului la justitie intr-un termen echitabil si de acordare a asistentei juridice.

 

Click here for all the legal updates.