Incepand cu data de 5 aprilie 2018 a intrat in vigoare Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

telemunca

Potrivit legii, telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Principalele caracteristici ale telemuncii prevazute de Legea nr. 81/2018 sunt urmatoarele:

 • activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor, contractul individual de munca neputand fi modificat unilateral daca salariatul refuza;
 • telesalariatii organizeaza programul de lucru de comun acord cu angajatorul;
 • angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului;
 • pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii organizatiilor sindicale ori reprezentantii salariatilor si reprezentantii autoritatilor competente au acces la locurile de desfasurare a activitatii de telemunca. In cazul in care locul de desfasurare a activitatii telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul se acorda doar in urma notificarii in avans a telesalariatului si doar cu consimtamantul acestuia.

In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca trebuie sa contina mai multe clauze specifice, inclusiv:

 • zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
 • locul desfasurarii activitatii de telemunca;
 • programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 • responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • masurile implementate de angajator pentru a se asigura ca telesalariatul nu ramane izolat de ceilalti angajati.

 Angajatorul are anumite obligatii specifice privind securitatea si sanatatea in munca a telesalariatului:

 • de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal;
 • sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii;
 • sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Telesalariatul are urmatoarele obligatii:

 • sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca;
 • sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;
 • sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor.

Nerespectarea obligatiilor prevazute de Legea nr. 81/2018 se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Acest articol a fost publicat de Razvan Lazar pe Linkedin.

11.04.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *