Codul de procedura civila prevede la art. 483 faptul ca nu poate fi formulata calea de atac a recursului pentru cereri de valoare inferioara sumei de 500.000 de lei. Aplicarea acestei prevederi legale a fost prorogata in mod repetat, in prezent pana la 1 ianuarie 2019, prin legea nr. 2/2013 care stabileste limita inferioara a valorii cererii, necesara pentru exercitarea recursului, la 1.000.000 lei.

In 30 mai 2017 Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca limitarea posibilitatii de a formula recurs prin impunerea unei valori minime a cererii este neconstitutionala in masura in care limiteaza in mod discriminatoriu posibilitatea de formulare a caii de atac a recursului. Decizia a fost publicata in 21 iulie 2017. Cum fiecare decizie este dispusa pentru a fi si pusa in aplicare, CCR s-a referit si la momentul de la care Decizia produce efecte:

“de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, urmează a se aplica prevederile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 în sensul că sunt supuse recursului toate hotărârile pronunțate, după publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, în cererile evaluabile în bani, mai puțin cele exceptate după criteriul materiei, prevăzute expres în tezele cuprinse de art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013.” (Decizia nr.369 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 20 iulie 2017, paragraful 26).)

Cu toate acestea, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Deczia nr. 52/18.06.2018, a incercat sa stabileasca in mod decisiv ca, in interpretarea art. 27 Cod de procedura civila, Decizia CCR trebuie sa produca efecte doar pentru procesele pornite ulterior momentului publicarii Hotararii in Monitorul Oficial:

“in interpretarea si aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017) “

Aceasta solutie a ICCJ a dus la respingerea constanta a tuturor recursurilor declarate in procese incepute anterior publicarii deciziei CCR (avand obiect de valoare inferioara sumei de 1.000.000 lei) si in care s-a pronuntat o solutie dupa publicarea Deciziei CCR in Monitorul Oficial.

Cu toate acestea, CCR a revenit prin Decizia nr. 454/04.07.2018 si, intr-un demers de corectare a solutiei gasite de ICCJ, a stabilit in mod expres aplicabilitatea Deciziei nr. 369/2017 si proceselor pornite anterior publicarii deciziei:

“Curtea constată că acesta se aplică atât situațiilor pendinte, cât și celor ce se vor naște în viitor, sfera de aplicare a art.147 alin.(4) din Constituție neputând fi condiționată de faptul că procesul civil a fost pornit anterior sau ulterior publicării Deciziei Curții Constituționale nr.369 din 30 mai 2017.”

Este greu de spus cine are de castigat din acest ping-pong institutional, insa piata litigiilor cu siguranta are de pierdut. Intre timp numeroase cereri de recurs au fost respinse ca inadmisibile, inadmisibilitate care in prezent pare a fi fost nejustificata. In continuare posibile solutii pentru recursurile respinse ar putea imbraca forma unor cai extraordinare de atac sau chiar a unor contestatii in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Paul Banzea

Associate at Mihai & Co. Business Lawyers