Prin Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 („Ordinul nr. 1207/2020”), Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a simplificat modalitatea de inscriere a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara.

Modificarile privind documentatia cadastrala se aplica incepand cu data de 29.04.2020 si constau in:

  • eliminarea obligatiei de a depune extrasul de carte funciara (art. 2 din Ordinul nr. 1207/2020);
  • reintroducerea referatului de completare care va cuprinde solicitarile inspectorului de specialitate si/sau pe cele ale registratorului de carte funciara, in cazul cererilor inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara (art 4 din Ordinul nr. 1207/2020).
  • eliminarea obligatiei de a depune procesul-verbal de vecinatate, in cazul in care suprafata masurata este mai mare cu pâna la 2% fata de suprafata din acte sau cea inscrisa in cartea funciara (art 12 din Ordinul nr. 1207/2020);
  • exluderea necesitatii de semnare a procesului-verbal de vecinatate:

– pe latura imprejmuita;

– in cazul in care pentru imobilul invecinat a fost semnat un proces verbal de vecinatate cu imobilul in cauza;

– pe latura invecinata cu elemente stabile in timp (drumuri, canale, cai ferate etc.);

– pe latura neimprejmuita daca limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja inscrisa in sistemul integrat de cadastru si carte funciara;

– pentru imobilele cuprinse in planurile parcelare intocmite in sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate in baza de date a oficiului teritorial (art 12 din Ordinul nr. 1207/2020).

Pentru mai multe detalii cu privire la acest subiect, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Bussiness Lawyers.

*****