Definitie, conditii necesare pentru desfasurarea activitatii si procedura de autorizare

Continuam in cele ce urmeaza seria articolelor pe teme de legislatia muncii in parteneriat cu Portal HR.

In cele ce urmeaza vom analiza, pe scurt,  legislatia care trebuie respectata, conditiile  care trebuie indeplinite, precum si procedura care trebuie urmata de catre o societate, astfel incat sa poate desfasura activitatea de punere la dispozitie a salariatilor sau leasingul de personal, asa cum aceasta mai e numita in practica.

I. Definitie:

In conformitate cu dispozitiile Codului Muncii, agentul de munca temporara este definit ca persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea utilizatorului.

In termeni mai accesibili, agentul de munca temporara este o persoana juridica care angajeaza personal pe care il pune la dispozitia societatilor care au nevoie de forta de munca.

II. Conditii:

Daca definitia Agentului de Munca temporara este prevazuta de Codul Muncii, conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a persoanelor juridice care doresc sa presteze activitati de punere la dispozitie a salariatilor, sunt prevazute de dispozitiile Hotararii nr. 1256/2011.

Astfel, conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de agentul economic pentru ca acesta sa poata desfasura activitatea de punere la dispozitie  sunt urmatoarele:

a. Obiectul principal de activitate.

Pentru desfasurarea activitatii de agent de munca temporara, prima conditie care trebuie indeplinita de catre persoana juridica, este ca aceasta  sa aiba prevazut ca obiect principal de activitate contractarea, pe baze temporare a personalului conform codului CAEN.

Practic, pentru ca societatea sa poata desfasura o astfel de activitate trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate codul CAEN 7820 – Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului.

b. Sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale.

In vederea indeplinirii acestei conditii, persoana juridica trebuie sa nu aiba debite restante la bugetul de stat sau la bugetele locale, sens in care va face dovada cu un certificat de atestare fiscala obtinut de la Agentia Nationala de Administare Fiscala – ANAF.

c. Sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cele care privesc disciplina financiara.

O situatie des intalnita in practica, ce are drept rezultat impiedicarea obtinerii autorizatiei de catre agentul economic, este declararea inactivitatii fiscale a societatii care atrage dupa sine, inscrierea atat in cazierul fiscal al persoanei juridice, cat si in cazierul fiscal al reprezentantului legal al societatii a respectivei inactivitati.

Atragem atentia ca inactivitatea fiscala poate fi declarata intr-o multitudine de situatii, inclusiv expirarea dreptului de folosinta asupra spatiului care gazduieste sediul social al persoanei juridice.

Astfel, intr-o atare situatie, agentul economic nu va putea obtine autorizarea pentru desfasurarea activitatii specifice agentului de munca temporara.

d. Sa nu fi fost sancţionat contraventional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale.

Aceasta conditie apare ca fiind una cat se poate de fireasca, avand in vedere specificul activitatii pe care societatea il desfasoara, avand astfel rolul unui filtru anterior accesului pe piata agentilor de munca temporara.

Drept exemplu, in situatia in care in urma unei sesizari, Inspectoratul Teritorial de Munca a constatat savarsirea unei contraventii pentru care a aplicat o sanctiune societatii, aceasta nu mai poate obtine autorizarea de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru desfasurarea activitatii de leasing de personal.

e. Sa constituie garantia financiara in cuantumul prevazut de lege.

Garantia financiara trebuie sa acopere contravaloarea a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de catre angajator si se constituie prin depunerea sumei de bani intr-un cont distinct la o banca din Romania.

Aceasta garantie financiara se poate utiliza exclusiv pentru plata drepturilor de natura salariala, a celorlalte drepturi banesti negociate, precum si pentru plata contributiilor obligatorii ce trebuie achitate pentru salariati.

Astfel, avand in vedere ca plata drepturilor salariale in cazul muncii prin agent de munca temporara este in sarcina agentului de munca temporara, legea impune o conditie suplimentara, de siguranta, pentru situatiile in care acesta ar intampina dificultati de ordin economic.

III. Procedura de autorizare:

Asa cum anterior am enuntat, Agentul de munca temporara poate functiona doar in baza autorizarii obtinute de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectie Sociale.

Autorizatia se obtine in baza unei cereri, care se depune impreuna cu documentatia prevazuta de dispozitiile art. 4 alin. (2) din Hotararea 1256/2011, la agentia teritoriala pentru prestatii sociale in a carei raza teritoriala agentul economic isi are sediul.

Ulterior, dosarul este inaintat catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, urmand ca in termen de de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, sa fie  solutionat fie prin eliberarea autorizatiei, fie prin respingerea cererii solicitantului.

De mentionat este faptul ca, autorizatia este valabila 2 ani, cu posibilitatea prelungirii din 2 in 2 ani a acesteia. Cererea de prelungire se va depune cu cel putin 3 luni inaintea expirarii valabilitatii autorizatiei in curs de expirare, iar agentul economic trebuie sa faca in continuare dovada indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de Hotararea 1256/2011.

Acest material a fost redactat de av. Cristina Bucur si a fost publicat anterior pe site-ul portalhr.ro