Noutati legislative 19 – 27 iulie 2021

1.Noutati in domeniul registrului comertului

In data de 23 iulie 2021 a intrat in vigoare Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2020 privind masuri in domeniul registrului comertului.

Conform legii, masurile prevazute la art. 26-28 din Ordonanta de urgenta nr. 70/2020 se aplica pe durata starii de alerta, precum si un an dupa incetarea acesteia. Masurile prevazute la art. 26-28 vizeaza urmatoarele aspecte:

  • Activitatea oficiului registrului comertului se deruleaza in principal prin mijloace electronice si prin corespondenta, in conditiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghiseele institutiei se deruleaza pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fractionat in doua intervale orare, iar in perioada cuprinsa intre acestea se dezinfecteaza spatiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizeaza in mod organizat, in limita numarului ghiseelor afectate lucrului cu publicul, cu prezenta unei singure persoane la ghiseu.
  • Declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de inregistrare/alte cereri pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratiile pe proprie raspundere pot fi si in forma autentica, certificata de avocat sau date la oficiul registrului comertului.
  • Specimenul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate sau se poate da la oficiul registrului comertului.

2. Zile libere pentru angajatii care se vaccineaza impotriva COVID-19

– Conform Legii nr. 221/2021 ce modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajatii care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza de cate o zi libera, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata;

3. Noutati cu privire la folosirea semnaturii electronice in raporturile de munca

– Modificarile sunt aduse de Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative (vezi aspectele introduse de OUG nr. 36/2021 aici);

– Conform noilor modificari, partile pot opta sa utilizeze la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata;

– Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

– La incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca, partile trebuie sa utilizeze acelasi tip de semnatura, respectiv semnatura olografa sau semnatura electronica;

– Organele de control competente au obligatia de a accepta, pentru verificare si control, contractele individuale de munca si actele aditionale, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca incheiate in format electronic, cu semnatura electronica, potrivit legii, fara a le solicita si in format letric. La solicitarea acestora, documentele incheiate cu semnatura electronica pot fi transmise in format electronic si anterior efectuarii controlului;

– S-a introdus obligatia angajatorului de a-l informa pe angajat cu privire la procedurile pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate si semnaturii electronice calificate;

4. Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost modificat

– Prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 585/2021 s-a modificat litera F a modelului-cadru al contractului individual de munca referitoare la atributiile postului. Astfel, se prevede ca atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, astfel cum sunt definite de lege, care vor completa o scurta caracterizare a activitatii in cuprinsul contractului individual de munca la sectiunea F;

– Totodata, a fost prevazuta o noua clauza ce trebuie inserata in cuprinsul contractului individual de munca ce vizeaza obligatia angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligatia acestuia din urma de a adera la un fond de pensii administrat privat. Obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat se aplica doar anumitor persoane prevazute expres de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

*****

Click here for all the legal updates.

Pentru mai multe detalii privind implementarea si aplicarea actelor normative, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Business Lawyers.