De astăzi, 8.08.2019, este în vigoare OG 6/2019 privind instituirea unor #facilitatifiscale în temeiul căreia contribuabilii persoane juridice și persoane fizice având obligații bugetare principale și accesorii restante către stat la data de 31.12.2018 pot beneficia de anumite înlesniri la plată.

I. Restructurare – debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la 31.12.2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.
II. Anulare accesorii – persoanele juridice, persoanele fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la 31.12.2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante sub un milion lei beneficiaza de anularea accesoriilor dacă:
  • achită debitele principale restante la 31.12.2018 pană la 15.12.2019;
  • sunt stinse toate obligaţiile bugetare, principale si accesorii, aferente anului 2019 pană la 15.12.2019;
  • au depus toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  • depun cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiiţilor de mai sus și nu mai târziu de 15.12.2019, sub sancţiunea decăderii.

    Ordonanţa prevede excepţii.