Termenul de contestare a documentațiilor de urbanism

Ştiaţi că dreptul de a ataca hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (de exemplu hotărârile consiliilor locale de aprobare a unui PUZ/PUD) se prescrie în termen de 5 ani de la data aprobării?