Dinamica pietei de afaceri a condus in multe cazuri la specializarea fortei de munca. Astfel, a aparut necesitatea angajatorului de a se proteja fata de eventualul demers al unui angajat specializat (fie la locul de munca, fie anterior) de a-si oferi serviciile unui concurent.

In anul 2003, clauza de neconcurenta a fost reglementata pentru prima data in legislatia muncii prin Legea nr. 53/2003, aceasta fiind recunoscuta din punct de vedere legal inclusiv astazi. Cu toate acestea, nu toti angajatorii care pot beneficia de astfel de clauze in raporturile contractuale cu angajatii specializati aleg sa foloseasca acest instrument menit sa apere angajatorul impotriva concurentei neloiale.

Datorita scopului pentru care a fost reglementata clauza de neconcurenta, si anume protejarea intereselor economice ale angajatorului, acesta poate decide unilateral activarea clauzei cu conditia de a-si fi rezervat acest drept prin contractul de munca.

Fie ca este inserata in contractul de munca, la semnarea acestuia, fie ca este introdusa ulterior, pana la data incetarii contractului de munca prin act aditional, clauza de neconcurenta impune urmatoarele conditii:

  • enumerarea concreta a activitaților ce sunt interzise angajatului de la data incetarii contractului de munca;
  • stabilirea perioadei de timp pentru care angajatul nu poate presta activitatile interzise in conditiile agreate de parti;
  • determinarea cuantumului indemnizației pe care angajatul o va incasa pentru asumarea obligatiei de a nu presata activitatile interzise;
  • enumerarea terților concurenti ai angajatorului in favoarea carora se interzice prestarea activitaților interzise;
  • determinarea ariei geografice in raza careia este interzisa prestarea activitatilor interzise raportata la localizarea tertilor concurenti;

Unul din aspectele de care angajatorul trebuie sa tina cont la formularea clauzei este ca nu se poate interzice in mod absolut exercitarea profesiei sau a specializarii angajatului, astfel ca enumerarea activitatilor interzise precum si tertii fata de care aceste activitati nu pot fi prestate reprezinta conditii esentiale de valabilitate a clauzei.

Este important de avut in vedere ca in conditiile in care clauza de neconcurenta nu respecta cumulativ conditiile impuse de lege, pe langa faptul ca obligatia anagajatului de neconcurenta nu opereaza, angajatorul ramane obligat la plata indemnizatiei convenite.

Photo by Ryan Wallace on Unsplash