In data de 11 iulie 2020 a intrat in vigoare Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative.

Aceste modificari asupra legislatiei insolventei au survenit din necesitatea instituirii unor masuri urgente pentru crearea premiselor legislative si administrative, care sa conduca la redresarea societatilor aflate in perioada de observatie si mentinerea in circuitul economic. Totodata, masurile adoptate instituie si un mecanism prin care se urmareste achitarea sumelor datorate bugetului general consolidat avand in vedere folosirea procedurilor insolventei in mod abuziv de catre unii debitori pentru a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. In continuare vom prezenta cateva dintre modificarile cele mai importante adoptate.

O modificare extrem de importanta ce trebuie avuta in vedere atat de creditori, cat si de debitori la declansarea procedurii insolventei o reprezinta modificarea valorii-prag, adica a cuantumului minim al creantei, conditie principala in ceea ce priveste introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag s-a marit la suma de 50.000 lei (fata de 40.000 lei cat era anterior), atat pentru debitori, cat si pentru creditori, dar si pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea societatilor nr. 31/1990.

Anterior modificarilor exista conditia conform careia cuantumul creantelor bugetare trebuia sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului, in cazul in care cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor. In prezent s-a renuntat la aceasta conditie astfel ca debitorii nu mai trebuie sa tina cont de aceasta cerinta in momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii.

In ceea ce priveste intocmirea tabelului de creante ulterior deschiderii procedurii, este important a se avea in vedere faptul ca s-a modificat termenul de analiza a cererii de plata de catre administratorul judiciar de la 10 zile la 15 zile. Astfel, acele actiuni judiciare pentru determinarea existentei si/sau a cuantumului unor creante asupra debitorului nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei nu se vor suspenda, ci se va transmite o cerere de plata cu confirmare de primire catre administratorul judiciar care o va analiza in termenul de 15 zile ce curge de la data primirii.

O alta modificare vizeaza creantele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat si a carui executare silita nu a fost suspendata prin hotarare judecatoreasca definitiva. Aceste creante vor fi admise la masa credala si trecute provizoriu pana la finalizarea contestatiei de catre instanta de contencios administrativ.

Cunoastem deja ca in masura in care debitorul nu se conformeaza planului de reorganizare sau acumuleaza noi datorii catre creditorii din care procedurii de insolventa, oricare dintre creditori sau chiar administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului. Prin modificarile nou introduse s-a renuntat la prevederea conform careia pentru datoriile acumulate in perioada procedurii de insolventa care au vechime mai mare de 60 zile se poate incepe executarea silita.

Modificarile au adus in atentie si notiunea de „conventie de platacare a fost definita ca fiind intelegerea dintre debitor si creditor privind stingerea în una sau mai multe tranşe a obligaţiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale.

Pentru mai multe detalii cu privire la acest subiect, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Bussiness Lawyers.

*****