Masuri obligatorii pentru angajator in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor angajatilor la locul de munca pe durata starii de alerta

Astfel, angajatorii sunt obligati:

 • sa elaboreze propriile proceduri pe baza evaluarii de risc pentru fiecare angajat, in functie de programul de lucru, specificul activitatii desfasurate, structura organizatorica, structura incintei (pct. 1 din Anexa Ordinului nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta – “Ordinul nr. 874/81/2020”);
 • sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori (art. 9 pct. 3 Anexa 3 a Hotararii nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei), respectiv sa desemneze un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in unitate/institutie (art. 1 alin. 1 lit. q din Ordinul nr. 3.577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta – “Ordinul nr. 3.577/831/2020”);
 • sa interzica accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2 (art. 1 alin. 1 lit. t din Ordinul nr. 3.577/831/2020) si sa intrerupa orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii cu o persoana simptomatica (art. 1 alin. 1 lit. u din Ordinul nr. 3.577/831/2020);

 • sa amplaseze dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca (art. 1 alin. 1 lit. s din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa stabileasca activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de resursele disponibile, si sa implementeze masurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitatii (inclusiv in regim de telemunca sau munca la domiciliu), in conditiile respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 (art. 1 alin. 1 lit. c din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa identifice riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si sa actualizeze documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii (art. 1 alin. 1 lit. d din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa stabileasca consultarile cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca (art. 1 alin. 1 lit. e din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa afiseze regulile de conduita obligatorie la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate pentru angajati/toate persoanele care intra in spatiul, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (art. 1 alin. 1 lit. f din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa informeze angajatii, prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirusului SARS-CoV-2 (art. 1 alin. 1 lit. g din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa informeze angajatii cu privire la precautiunile universal valabile, respectiv:
  • mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;
  • mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie;
  • evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate;
  • mentinerea igienei respiratiei;
  • limiteaza contactul cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m  (art. 1 alin. 1 lit. h Ordinul nr. 3.577/831/2020).
 • sa se asigure ca furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie (art. 1 alin. 1 lit. j din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa asigure comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sanatate a angajatilor (art. 1 alin. 1 lit. k din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa asigure culoare speciale de acces in incinta si de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii aglomeratiei la locurile de munca (art. 1 alin. 1 lit. n din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa limiteze accesul la zonele comune si sa asigure respectarea normelor de distantare sociala in aceste zone (art. 1 alin. 1 lit. o din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa stabileasca reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate de persoane in incinta institutiei (art. 1 alin. 1 lit. p din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa aplice benzile de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m (art. 1 alin. 1 lit. v din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa asigure aerisirea birourilor minimum o data pe zi (art. 1 alin. 1 lit. w din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa dezinfecteze balustradele, manerele usilor si ferestrele din unitate, precum si alte zone intens folosite (art. 1 alin. 1 lit. x); spatiile comune si spatiile de lucru (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar) (art. 1 alin. 1 lit. y din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa acorde pauzele de masa in mod esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre angajati (art. 1 alin. 1 lit. aa din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa evite folosirea instalatiei de climatizare/ sa asigure nebulizarea si dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru, daca folosirea instalatiei de climatizare este necesara (art. 1 alin. 1 lit. ab din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa asigure in permanenta, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, a sapunului si dezinfectantului de maini si montarea posterelor cu modul corect de spalare a mainilor (art. 1 alin. 1 lit. ac din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa amenajeze spatiul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere/sa monteze acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care birourile sunt apropiate (art. 1 alin. 1 ad din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa limiteze deplasarile in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare desfasurarii activitatii si sa se asigure ca angajatii se deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale, atunci cand deplasarile sunt necesare (art. 1 alin. 1 lit. ae din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa transmita documentele in institutie/companie preponderent prin mijloace electronice (art. 1 alin. 1 lit. af din Ordinul nr. 3.577/831/2020);
 • sa revizuiasca planul de prevenire si protectie (art. 1 alin. 1 lit. ag din Ordinul nr. 3.577/831/2020), precum si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, care se vor aduce la cunostinta angajatilor (art. 1 alin. 1 lit. ah din Ordinul nr. 3.577/831/2020).

*NOTA 1 – Angajatii sunt obligati sa poarte la locul de munca masti de protectie, pe toata durata prezentei in acest spatiu (art. 13 lit. a din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Legea nr. 55/2020”) modificat prin OUG nr. 192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca („OUG nr. 192/2020”), precum si pct. I art. 2 din Anexa Ordinului nr. 874/81/2020).

In functie de evaluarea riscului, efectuata de medicul de medicina muncii al unitatii, pot exista unele exceptii de la obligatia de a purta masca, astfel:

 1. angajatul este singur in birou;
 2. persoana sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare;
 3. persoana desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.);
 4. prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;
 5. vorbitorii in public, in spatii interioare, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre acestia si alte persoane, doar in cazul in care nu se afla mai mult de 16 persoane in incinta;
 6. copiii cu varsta mai mica de 5 ani (pct. 2 din Anexa Ordinului nr. 874/81/2020).

*NOTA 2 – Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in:

 1. masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3°C);
 2. observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata);
 3. in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3°C, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus;
 4. daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul in incinta;
 5. daca temperatura inregistrata nu depaseste 37,3°C, iar persoana nu prezinta alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar insotita de catre o persoana din seiu si dupa inregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge (pct. II Anexa Ordinului nr. 874/81/2020).

*NOTA 3 – Pe durata starii de alerta, angajatorii dispun munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca (art. 1 din OUG nr. 192/2020 prin care a fost modificat art. 17 din Legea 55/2020).

Pentru angajatorii din sistemul privat si public, cu un numar mai mare de 50 de salariati, a fost instituita obligatia organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar in situatia in care nu se poate desfasura activitatea in acest fel (in regim de telemunca sau munca la domiciliu n.n.), programul de lucru va fi organizat astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora (art. 1 pct. 10 din Hotararea nr. 935/05.11.2020 prin care a fost modificat art. 11 Anexa 3 din Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).

Stabilirea unor programe individualizate de munca, munca la domiciliu sau telemunca se va dispune de catre angajator prin decizie unilaterala. Pentru a indruma angajatorii care isi vor desfasura activitatea in regim de munca la domiciliu/telemunca sau prin aplicarea un program individualizat de munca, Inspectia Muncii a elaborat un ghid ce poate fi consultat aici.

***