Prin Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), ce a intrat in vigoare in data de 3 octombrie 2020, s-a introdus in legislatia muncii posibilitatea solutionarii unui conflict individual de munca prin conciliere.

Aceasta solutie alternativa a concilierii, menita sa degreveze instantele de judecata, permite o abordare mai flexibila asupra solutionarii conflictelor individuale de munca, partile putand sa rezolve cu promptitudine diferendul ivit pe cale amiabila.

  • Ce reprezinta concilierea

Conform legii, concilierea reprezinta modalitatea de solutionare amiabila a conflictelor individuale de munca, cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Fara a aduce atingere accesului neingradit la justitie, partile vor incerca sa solutioneze amiabil conflictul individual de munca si pot introduce o clauza in contractul individual de munca prin care sa prevada ca orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila, prin procedura concilierii.

  • Deschiderea procedurii de conciliere

Atat angajatul, cat si angajatorul pot initia procedura concilierii, putandu-se adresa consultantului extern in vederea deschiderii procedurii. Consultantul extern va transmite apoi celeilalte parti o invitatie scrisa, data deschiderii procedurii neputand depasi 5 zile lucratoare de la data comunicarii invitatiei. Este important de stiut faptul ca termenul de contestare a conflictelor de munca se suspenda pe durata concilierii.

  • Consultantul extern specializat in legislatia muncii

Consultantul extern specializat in legislatia muncii va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de munca.

Consultant extern specializat in legislatia muncii poate fi un avocat, un expert in legislatia muncii sau un mediator specializat in legislatia muncii, partile avand libertatea de a-si alege in mod liber consultantul extern. In ceea ce priveste onorariului consultantului extern, acesta va fi suportat conform intelegerii partilor.

  • Finalizarea procedurii de conciliere

Procedura concilierii se inchide prin intocmirea procesului-verbal semnat de catre parti si de catre consultantul extern, in urmatoarele situatii:

  1. prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
  2. prin constatarea de catre consultantul extern a esuarii concilierii;
  3. prin neprezentarea uneia dintre parti la data stabilita in invitatia scrisa.

In masura in care partile ajung la o intelegere, atunci consultantul extern redacteaza un acord care prevede intelegerea partilor si modalitatea de stingere a conflictului, acordul fiind semnat de parti si de catre consultantul extern.

In situatiile in care concilierea esueaza, una dintre parti nu se prezinta sau partile ajung la o intelegere partiala, partile pastreaza dreptul de a se adresa instantei competente.

Urmare a acestor modificari, angajatorii vor stabili in regulamentul intern procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor si a reclamatiilor individuale ale salariatilor.

Consultantul extern specializat in legislatia muncii a capatat si alte noi atributii in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 213/2020. Astfel, salariatul poate fi asistat de un consultant extern specializat in legislatia muncii pe toata perioada concilierii, in cursul cercetarii disciplinare, dar si la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca. Totodata, pe langa rolul detinut in procedura concilierii, consultantul extern poate detine un rol activ si in cercetarea disciplinara, acesta putand fi imputernicit de catre angajator sa efectueze cercetarea disciplinara.

Introducerea posibilitatii partilor de a apela la serviciile unui consultant extern in diferite proceduri conflictuale sau generatoare de conflicte individuale de munca ar putea determina simplificarea modului in care sunt solutionate astfel de conflicte, mai ales in cazul acelora cu o procedura indelungata si un probatoriu complex.

Pentru informatii si probleme practice, puteti contacta Mihai & Co Business Lawyers.