­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Asa cum am aratat anterior in rubrica noastra de noutati legislative, in data de 5 decembrie 2020 a intrat in vigoare Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii („Legea nr. 276/2020”), lege care aduce modificari substantiale in ceea ce priveste infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor pe teritoriul Romaniei.

In prezentul articol vom trece in revista principalele modificari si completari aduse, tratand separat aspectele de interes pentru asociatii si pentru fundatii.

  • Modificari si completari ce vizeaza asociatiile:

Cu privire la denumirea Asociatiei. Daca pana in prezent era obligatorie includerea in denumire a termenului „asociatie”, odata cu modificarile intervenite aceasta includere nu mai este obligatorie. Totodata in cazul in care denumirea Asociatiei sau unii termeni sunt intr-o limba straina denumirea nu va cuprinde traducerea in limba romana. In acest din urma caz, la cererea de eliberare a disponibilitatii denumirii adresata Ministerului Justitiei se va anexa traducerea legalizata a denumirii efectuata de un traducator autorizat. In cazul in care denumirea contine nume proprii, intraductibile si denumiri consacrate pe plan international, Asociatia este exceptata de la obligatia de a depune traducerea legalizata anexata cererii de eliberare a disponibilitatii denumirii (art. I pct. 5 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la actele necesare infiintarii Asociatiei. Una dintre cele mai importante modificari vizeaza chiar actele ce stau la baza infiintarii asociatiilor. Daca pana in prezent exista obligatia ca membrii asociatiei sa incheie atat un act constitutiv, cat si un statut in forma autentica sau atestata de avocat, incepand cu 5 decembrie 2020 singurul act ce trebuie incheiat de catre membrii Asociatiei este statutul acesteia ce va cuprinde si informatiile care pana acum se regaseau obligatoriu in actul constitutiv. Forma statutului va fi de act sub semnatura privata, nemaifiind solicitata atestarea avocatiala sau autentificarea notariala (art. I pct. 2 din Legea nr. 276/2020).

Acte necesare in cazul in care un membru/membrii Asociatiei este/sunt persoane juridice. In cazul in care la constituirea asociatiei participa si o persoana juridica, cu privire la aceasta cererea de inscriere va fi însotita doar de urmatoarele documente:

  • extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este inregistrata;
  • hotararea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare in sensul infiintarii asociatiei si desemnarii persoanei pentru a o reprezenta in cadrul asociatiei, daca statutul asociatiei este semnat de o alta persoana decat reprezentantii prevazuti in extrasul oficial;
  • cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz in care nu este necesara depunerea unui cazier fiscal si de catre persoana fizica reprezentant al persoanei juridice (art. I pct. 5 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la patrimoniul initial al Asociatiei. A fost eliminata conditia conform careia activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei. Prin urmare in prezent nu mai exista o  limita minima pentru patrimoniul initial al unei Asociatii. Tot cu privire la patrimonial initial al asociatiei, s-a eliminat obligatia depunerii dovezii constituirii acestuia in instanta, cu exceptia aportului in natura constand in bunuri imobile (art. I pct. 2 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la declaratia privind beneficiarul real. Declaratia privind beneficiarul real nu mai trebuie depusa in cazul asociatiilor constituite/conduse doar de persoane fizice daca singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice prevazute in statut. Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi comunicata fara alte formalitati, prin mijloace electronice cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier (art. I pct. 3 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la sediul Asociatiei. A fost eliminata obligatia de a obtine avizul asociatiei de proprietari si al proprietarilor afectati in cazul stabilirii sediului intr-un condominiu (ex. apartament intr-un bloc de locuinte) daca persoana imputernicita din cadrul asociatiei declara pe propria raspundere ca asociatia nu va desfasura activitate la sediul ales (art. I pct. 5 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la infiintarea filialelor. Filiala unei asociatii, ca structura teritoriala, se poate infiinta acum cu un numar minim de 2 membri, anterior numarul minim fiind de 3 membri (art. I pct. 9 din Legea nr. 276/2020).

Constituirea Consiliului Director. In ceea ce priveste constituirea Consiliului Director, acesta poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei in limita a cel mult o treime din componenta sa, fiind majorat astfel numarul fata de prevederea anterioara care impunea limita de cel mult o patrime (art. I pct. 16 din Legea nr. 276/2020).

Modalitatea de desfasurare a sedintelor Adunarii Generale si a Consiliului Director. A fost consacrata expres modalitatea de desfasurare a sedintelor Adunarii Generale si Consiliului Director prin mijloace de comunicare la distanta si posibilitatea semnarii documentelor cu semnatura electronica calificata (art. I pct. 14 si pct. 16 din Legea nr. 276/2020). 

  • Modificari si completari ce vizeaza fundatiile:

Cu privire la actele necesare infiintarii. Si in cazul fundatiilor a fost eliminata obligatia de a incheia actul constitutiv, fiind acum suficient statutul incheiat sub semnatura privata, ce trebuie sa contina toate elementele prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute (art. I pct. 11 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la patrimoniul initial. Printre modificarile cele mai importante ce vizeaza fundatiile este cea referitoare la activul patrimonial initial ce trebuia sa aiba o valoare de cel putin 100 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituitii fundatiei. Acum activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala trebuie sa fie de cel putin de 10 ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Totodata, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin de doua ori (anterior 20 de ori) salariul de baza minim brut garantat in plata (art. I pct. 10 din Legea nr. 276/2020).

Cu privire la declaratia privind beneficiarul real. Declaratia nu mai trebuie depusa in cazul fundatiilor constituite/conduse doar de persoane fizice daca singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice prevazute in statut. Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi comunicata fara alte formalitati, prin mijloace electronice cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier (art. I pct. 12 din Legea nr. 276/2020)..

Modalitatea de desfasurare a sedintelor Consiliului Director. La fel ca si in cazul Asociatiilor, a fost consacrata expres modalitatea de desfasurare a sedintelor Consiliului Director prin mijloace de comunicare la distanta si posibilitatea semnarii documentelor cu semnatura eletronica calificata (art. I pct. 19 din Legea nr. 276/2020). 

Pentru mai multe detalii cu privire la acest subiect, nu ezitati sa contactati Mihai & Co. Bussiness Lawyers.

*****