Noile cazuri de nulitate a actelor administrativ fiscale

Recenta modificare a Codului de procedura fiscala prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, a adus noutati in materia cauzelor de nulitate a actului administrativ fiscal, aceasta modificare fiind datorata printre altele numeroaselor cazuri intalnite in practica in care s-a constat ca organele fiscale si-au exercitat dreptul de apreciere asupra starilor de fapt fiscale depasind limitele rezonabilitatii si echitatii fiscale ce ar trebui sa fie inerente conduitei organului fiscal. Noile prevederi ofera drept remediu pentru contribuabili sanctionarea actelor administrativ fiscale astfel emise cu nulitatea.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal are obligatia de a lua in considerare opinia emisa in scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil/platitor in cadrul activitatii de asistenta si indrumare a contribuabililor/platitorilor, precum si solutia emisa adoptata de organul fiscal in cadrul unui act administrativ fiscal sau de instanta de judecata printr-o hotarare definitiva, daca exista astfel de documente emise anterior pentru situatii de fapt similare la acelasi contribuabil.

Nerespectarea acestei obligatii de catre organul fiscal a fost prevazuta drept cauza de nulitate a actului administrativ fiscal emis cu nerespectarea obligatiei de a motiva abordarea diferita fata de opinia prealabila a organului fiscal emisa in scris contribuabilului sau fata de solutia anterioara a instantei de judecata, daca contribuabilul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ fiscal respectiva opinie sau solutie. Astfel ca, organul fiscal trebuie sa motiveze de ce anume fata de aceeasi situatie de fapt constatata anterior printr-un act administrativ fiscal sau printr-o hotarare definitiva a dispus o alta masura. In caz contrar, actul administrativ fiscal emis cu nerespectarea acestei cerinte va fi lovit de nulitate.

Potrivit noilor modificari, actele administrativ fiscale sunt considerate nule si in situatia in care organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei prin care s-a dispus incheierea unui nou act administrativ fiscal. Cu alte cuvinte, daca in urma solutionarii unei contestatii s-a dispus incheierea unui nou act administrativ fiscal, organul fiscal ce va incheia acest act va trebui sa urmeze strict considerentele deciziei de solutionare sub sanctiunea nulitatii actului emis ulterior. Si in aceasta situatie se urmareste sanctionarea arbitrarului la incheierea noului act administrativ fiscal de catre organul fiscal care este obligat sa respecte limitele trasate de catre organul fiscal care a solutionat contestatia. Depasirea acestor limite este sanctionata cu nulitatea actului administrativ fiscal emis ulterioar de catre organul fiscal.

De asemenea, sunt sanctionate cu nulitatea raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere sau decizia de nemodificare a bazei de impunere in conditiile in care organele fiscale incalca termenul legal de finalizare a inspectiei fiscale precum si dispozitiile privind reluarea inspectiei. Codul de Procedura Fiscala prevede in art. 126 alin. (2) ca in cazul in care inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul perioadei prevazute pentru durata efectuarii inspectiei fiscale, inspectia fiscala inceteaza, fara a se emite raport de inspectie fiscala si decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. In cazul in care totusi aceste acte sunt emise fara ca inspectia fiscala sa fie reluata, atunci actele vor fi sanctionate cu nulitatea. Aceeasi sanctiune se aplica si raportului de verificare si deciziei de impunere emise de catre organului fiscal dupa incetarea verificarii situatiei fiscale personale in urma nerespectarii termenului legal privind finalizarea acesteia.

Sanctiunea se impunea a fi reglementata expres astfel incat sa se asigure respectarea de catre organele fiscale a dispozitiilor legale prin care sunt stabilite termenele si conditiile in care acestea isi pot exercita atributiile.

Sunt sanctionate cu nulitatea si raportul de inspectie fiscala, raportul de verificare a situatiei fiscale personale si decizia de impunere, decizia de modificare a bazelor de impozitare, decizia de nemodificare a bazelor de impozitare, decizia pentru regularizarea situatiei ori decizia de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale, in situatia in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare/valorii in vama care fac obiectul inspectiei fiscale sau controlului vamal, pentru care organul fiscal are obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.

Organul fiscal are obligatia de a sesiza organele judiciare competente in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. In atare situatie, actele emise de catre organul fiscal in considerarea inspectiei fiscale efectuate vor fi sanctionate cu nulitatea.

Pentru mai multe detalii privind contestarea actelor administrativ fiscale, nu ezitati sa contactati Mihai &Co Business Lawyers.

*****