Deosebiri si asemanari

Domeniul asociatiilor si fundatiilor se bucura de un cadru legislativ aparte, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, care stabileste aspectele de care persoanele interesate trebuie sa tina cont la infiintarea, organizarea si functionarea acestor persoane juridice. Modificarile legislative aduse in anul ce a trecut, despre care am discutat pe larg aici au determinat Jschimbari substantiale in structura acestor entitati, ridicandu-se totodata si numeroase intrebari cu privire la asemanarile si deosebirile dintre asociatii si fundatii.

Este extrem de important ca inainte de a lua decizia infiintarii unei astfel de organizatii, sa existe o informare prealabila temeinica in vederea identificarii structurii ce se potriveste cel mai bine obiectivelor pe termen lung ale entitatii. Vom prezenta in cele ce urmeaza principalele asemanari si deosebiri dintre asociatii si fundatii.

I. DEOSEBIRI

 1. Din punct de vedere al scopului constituirii

Asociatia – se constituie pentru realizarea unor activitati de interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Fundatia – se constituie in vederea realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

Prin urmare, spre deosebire de Asociatie, Fundatia nu se poate constitui in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 1. Numarul minim de membri necesar pentru inregistrare

Asociatia – se constituie din minimum 3 membri persoane fizice si/sau juridice;

Fundatia – se poate constitui dintr-un singur membru fondator (persoana fizica sau juridica).

Asadar, din punct de vedere al controlului pe care il detin membrii, in cazul Fundatiei membrul/membrii fondatori au un control mai mare asupra Fundatiei, avand posibilitatea sa o controleze fara alte ingerinte.

 1. Patrimoniul initial necesar pentru inregistrare

Asociatia – nu mai exista o valoare minima pentru patrimoniul initial al unei asociatii (inainte era 200 lei);

Fundatia – activul patrimonial initial trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin de 10 ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei (pentru anul 2021 este de 10 x 2.300 lei = 23.000 lei)

In cazul fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin de doua ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (pentru anul 2021 este de 2 x 2.300 lei = 4.600 lei)

In concluzie, costurile cu privire la infiintarea Fundatiei pot fi semnificativ mai mari decat cele privind infiintarea Asociatiei.

 1. Organele de conducere

Asociatia – are 3 organe de conducere, administrare si control: Adunarea Generala, Consiliul Director si Cenzorul (numit obligatoriu doar daca numarul membrilor depaseste 15) sau Persoana desemnata cu drept de control (numita obligatoriu daca nu a fost desemnat un cenzor);

Fundatia – are 2 organe de conducere, administrare si control, respectiv: Consiliul Director si Cenzorul (numit obligatoriu doar daca numarul membrilor depaseste 15) sau Persoana desemnata cu drept de control (numita obligatoriu daca nu a fost desemnat un cenzor).

Spre deosebire de Asociatie, in cazul Fundatiei, Consiliul director este atat organul de conducere, cat si de administrare si este alcatuit din cel putin 3 membri desemnati de membrul/membrii fondatori.

 1. Dizolvare si lichidare

Asociatia – se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale, de drept sau prin hotarare judecatoreasca;

Fundatia – nu se poate dizolva prin hotararea Consiliului Director, ci doar prin hotarare judecatoareasca in cazurile prevazute de lege.

 1. Documentele necesare pentru infiintare:

6.1. Pentru infiintarea Asociatiei, la instanta se vor depune urmatoarele inscrisuri:

 • cererea privind acordarea personalitatii juridice Asociatiei;
 • dovada disponibilitatii denumirii;
 • statutul Asociatiei sub semnatura privata;
 • dovada sediului Asociatiei – contract de comodat sau inchiriere si extras de carte funciara valabil, precum si copia certificata a titlului de proprietate asupra spatiului sediu;
 • dovada patrimoniului initial doar daca acesta consta din bunuri imobile. In acest caz se va depune statutul Asociatiei autentificat la notar;
 • copiile CI ale membrilor Asociatiei, membrilor Consiliului Director, cenzorului sau persoanei cu drept de control, dupa caz. In cazul in care Asociatia opteaza pentru desemnarea cenzorului se va prezenta la instanta: contractul incheiat cu cenzorul, autorizatia acestuia si copia carnetului vizata la zi;
 • certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori ai Asociatiei si ale persoanelor desemnate in Consiliul Director/persoanei cu drept de control;
 • dovada platii taxei judiciare de timbru in cuantum de 100 lei.

In cazul membrilor persoane juridice se vor depune si:

 • declaratia privind beneficiarii reali;
 • copia certificatului de inregistrare pentru societatile membre ale Asociatiei;
 • hotararea organului de conducere care trebuie sa cuprinda atat intentia de infiintare a asociatiei, cat si desemnarea persoanei pentru a o reprezenta in cadrul Asociatiei.
 • extras ONRC pentru fiecare societate membra a Asociatiei.

6.2. Pentru infiintarea Fundatiei sunt necesare urmatoarele inscrisuri:

 • cererea pentru infiintarea Fundatiei;
 • dovada disponibilitatii denumirii;
 • statutul Fundatiei sub semnatura privata;
 • dovada sediului Fundatiei – contract de comodat sau inchiriere si extras de carte funciara valabil, precum si copia certificata a titlului de proprietate asupra spatiului sediu;
 • dovada patrimoniului initial;
 • copiile CI ale membrilor Fundatiei, membrilor Consiliului Director, cenzorului sau persoanei cu drept de control, dupa caz. In cazul in care Fundatia opteaza pentru desemnarea cenzorului se va prezenta la instanta: contractul incheiat cu cenzorul, autorizatia acestuia si copia carnetului vizata la zi;
 • certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori ai Fundatiei si ale persoanelor desemnate in Consiliul Director/persoanei cu drept de control;
 • dovada platii taxei judiciare de timbru in cuantum de 100 lei.

In cazul membrilor persoane juridice se vor depune si:

 • declaratia privind beneficiarii reali;
 • copia certificatului de inregistrare pentru societatile membre ale Asociatiei;
 • hotararea organului de conducere care trebuie sa cuprinda atat intentia de infiintare a asociatiei, cat si desemnarea persoanei pentru a o reprezenta in cadrul Asociatiei.
 • extras ONRC pentru fiecare societate membra a Asociatiei.

 II. ASEMANARI:

– sunt constituite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

– iau fiinta prin inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in circumscriptia careia se regaseste sediul viitoarei asociatii sau fundatii.

– sunt persoane juridice de drept privat;

– sunt persoane juridice fara scop patrimonial (nonprofit);

– au structura si functionalitate in linii generale similara;

– existenta lor inceteaza la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Biroul nostru va poate oferi sprijinul necesar in vederea infiintarii sau organizarii activitatii asociatiilor si fundatiilor, astfel ca nu ezitati sa contactati Mihai & Co Business Lawyers pentru mai multe detalii.

*****