Principalele modificari din acest an

Anul acesta s-a remarcat prin modificarile importante aduse legislatiei muncii, modificarile avand ca scop primordial simplificarea relatiei dintre participantii la raportul de munca, chiar in contextul pandemiei COVID-19 ce a generat o nevoie de mai multa flexibilitate.

Se remarca cu precadere posibilitatea de a folosi semnatura electronica in raporturile de munca. In scopul diminuarii birocratiei, microintreprinderile, in anumite conditii, pot renunta sa mai intocmeasca regulament intern sau fisa postului.

In cele ce urmeaza, vom recapitula, astfel, principalele modificari legislative si vom trece in revista aspectele de care trebuie tinut cont in raporturile de munca.

  • Folosirea semnaturii electronice in raporturile de munca

Modificarile ce vizeaza semnatura electronica au fost introduse in Codul Muncii prin OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ce a intrat in vigoare la 06 mai 2021, fiind ulterior modificata prin Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

In scopul flexibilizarii relatiei dintre angajat si angajator, partile pot opta sa utilizeze la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata.

Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

Este important de mentionat ca angajatorul nu poate obliga persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul sa utilizeze semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca. Insa, la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca, partile trebuie sa utilizeze acelasi tip de semnatura, respectiv semnatura olografa sau semnatura electronica.

Folosirea semnaturii electronice va fi recunoscuta de organele de control competente care au obligatia de a accepta, pentru verificare si control, contractele individuale de munca si actele aditionale, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca incheiate in format electronic, cu semnatura electronica, potrivit legii, fara a le solicita si in format letric. La solicitarea acestora, documentele incheiate cu semnatura electronica pot fi transmise in format electronic si anterior efectuarii controlului.

Este important de stiut ca angajatorul are obligatia de a-l informa pe angajat cu privire la procedurile pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate si semnaturii electronice calificate. Totodata, angajatorul are obligatia de a arhiva contractele individuale de munca si actele aditionale incheiat prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, precum si inscrisurile din domeniul relatiilor de munca in conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

  • Eliminarea obligatiei intocmirii regulamentului intern si a fisei postului in forma scrisa in cadrul microintreprinderilor

Asa cum antamam in introducere, o masura menita sa reduca birocratia o reprezinta eliminarea obligatiei intocmirii regulamentului intern si a fisei postului in forma scrisa pentru microintreprinderi.

Dar cum este definita de lege o microintreprindere?

Microintreprinderea este societatea ce are pana la 9 (noua) salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei (art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 346/2004).

Astfel, Codul Muncii a fost modificat de Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Codului Muncii, care prevede ca in cadrul microintreprinderilor (astfel cum sunt definite in art. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 346/2004), specificarea atributiilor postului se poate face verbal. Prin exceptie, salariatul are posibilitatea de a solicita in scris fisa postului, angajatorul fiind obligat in acest caz sa se conformeze.

Legiuitorul a venit totusi in sprijinul angajatorilor si a modificat Modelul-cadru al contractului individual de munca, recomandand microintreprinderilor sa prevada in cuprinsul contractului individual de munca o scurta caracterizare a activitatii, la sectiunea F.

Ordonanta prevede si exceptia pentru microintreprinderi de a intocmi regulamentul intern, astfel cum prevedea inainte art. 241 din Codul Muncii. Ca atare, in cazul in care societatea indeplineste conditiile de a fi catalogata drept microintreprindere, atunci nu mai are obligatia de a intocmi regulamentul intern.

  • Modificarea modelului-cadru al contractului individual de munca

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 585/2021 a prevazut o noua clauza ce trebuie inserata in cuprinsul contractului individual de munca ce vizeaza obligatia angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligatia acestuia din urma de a adera la un fond de pensii administrat privat. Obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat se aplica doar anumitor persoane prevazute expres de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Totodata, asa cum am mentionat mai sus, s-a modificat litera F a modelului-cadru al contractului individual de munca referitoare la atributiile postului. Astfel, se prevede ca atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, astfel cum sunt definite de lege, care vor completa o scurta caracterizare a activitatii in cuprinsul contractului individual de munca la sectiunea F.

  • Zile libere pentru angajatii care se vaccineaza impotriva COVID-19

Conform Legii nr. 221/2021 ce modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajatii care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza de cate o zi libera, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata.

Pentru detalii privind aplicarea dispozitiilor legale si implementarea acestora in activitatea dumneavoastra, puteti contacta Mihai & Co. Business Lawyers.

 *****