Noua conventie pentru eliminarea dublei impuneri dintre Romania si Regatul Spaniei

Conform comunicatului Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei, in data de 14 ianuarie 2021 a intrat in vigoare Conventia intre Romania si Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor, din 18.10.2017 (in continuare „Conventia”).

Desi Conventia a fost semnata in anul 2017 si ratificata de Romania prin Legea nr. 309/2018, Conventia nu s-a aplicat pana la aceasta data intrucat erau necesare formalitati din partea Spaniei in ceea ce priveste ratificarea Conventiei, urmata de notificarea ratificarii pe cale diplomatica.

Astfel, dupa implinirea unui termen de trei luni de la notificarea ratificarii, Conventia a intrat in vigoare incepand cu data de 14.01.2021, si produce efecte cu privire la veniturile realizate in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului intrarii in vigoare, deci in sau dupa 1 ianuarie 2022.

Aceasta Conventie vine sa actualizeze cadrul legal instituit anterior prin conventia incheiata in anul 1979, scopul primordial al unei astfel de conventii fiind acela de a se evita impozitarea veniturilor persoanelor in mai mult de un stat.

Calitatea de rezident a persoanelor este cea care determina conditiile de impozitare, sens in care stabileste care dintre cele doua state are dreptul de a impune plata impozitelor. Astfel, Conventia se aplica persoanelor care sunt rezidente in Romania sau in Spania, criteriile stabilirii calitatii de rezident fiind: domiciliul, resedinta, locul de conducere, locul de inregistrare sau orice alt criteriu de natura similara.

Atunci cand conform criteriilor de mai sus, o persoana fizica poate fi considerata rezidenta a ambelor state, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:

a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca aceasta dispune de o locuinta permanenta in ambele state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b) daca statul in care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca aceasta nu dispune de o locuinta permanenta in niciunul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului in care locuieste in mod obisnuit;

c) daca aceasta locuieste in mod obisnuit in ambele state sau in niciunul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului al carui national este;

d) daca aceasta este national al ambelor state sau al niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

In cazul in care o persoana, alta decat o persoana fizica, poate fi considerata rezidenta a ambelor state contractante conform criteriilor mentionate, atunci aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului in care este situat locul conducerii sale efective. In cazul intreprinderilor, relevant este sediul permanent al acesteia, respectiv locul fix in care intreprinderea isi desfasoara activitatea in intregime sau in parte.

Categoriile de impozit vizate de Conventie sunt, in cazul Romaniei, impozitul pe venit si impozitul pe profit, iar in cazul Spaniei impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe corporatie si impozitul pe venitul nerezidentilor.

Mentionam mai jos cateva dintre prevederile de interes privind regulile de impozitare pentru persoanele ce au legaturi cu ambele state:

  • Veniturile din proprietati imobiliare realizate de un rezident al unui stat din imobile situate in celalalt stat sunt impozabile in celalalt stat. Spre exemplu, daca un cetatean roman este rezident in Spania, veniturile din chirii obtinute de pe urma proprietatilor din Romania se vor impozita in Romania.
  • Profiturile unei intreprinderi din Romania sunt impozabile numai in Romania, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in Spania printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in Spania, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
  • Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant catre rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in cel de-al doilea stat mentionat. Totusi, dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant sunt de asemenea impozabile in acel stat potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 5 la suta din suma bruta a dividendelor.
  • Salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, asemenea remuneratii sunt impozabile in cel de-al doilea

Cu toate acestea, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant sunt impozabile numai in primul stat mentionat daca:

a) beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice perioada de douasprezece luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt platite de un angajator sau in numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent pe care angajatorul il are in celalalt stat.

Este important a se mentiona faptul ca in cadrul Conventiei este instituit principiul nediscriminarii ce presupune ca nationalii si intreprinderile unui stat contractant nu vor fi supuse in celalalt stat contractant la nicio impozitare sau obligatie legata de aceasta diferita sau mai impovaratoare decat impozitarea si obligatiile conexe la care sunt sau pot fi supusi nationalii sau intreprinderile celuilalt stat aflati in aceeasi situatie.

*****

Pentru detalii puteti contacta Mihai & Co Business Lawyers.