Art. 31 Codul Muncii permite stabilirea unei #perioadedeproba la incheierea contractului individual de munca prin care angajatorul verifica aptitudinile salariatului angajat, pentru a stabili in ce masura acesta corespunde cerintelor postului ocupat. Pe durata sau la sfarsitul

perioadei de proba, oricare dintre parti poate notifica in scris incetarea contractului de munca, “fara a fi necesara motivarea acesteia”.

Intr-o decizie recenta (nr. 4220/17.10.2018), Curtea de Apel Bucuresti a aratat ca angajatorul trebuie sa fie in masura „sa dovedeasca ca motivele care au dus la denuntarea contractului de munca au legatura cu aptitudinile salariatului”.  Cu alte cuvinte, desi legea nu prevede obligatia de a motiva decizia incetarea trebuie sa aiba legatura cu aptitudinile angajatului si nu are semnificatia unei libertati depline si potential abuzive de a inceta contractul individual de munca pentru orice motiv. In speta, din probatoriul administrat, instanta a retinut ca incetarea contractului de munca nu avea legatura cu aptitudinile angajatului, ci cu o anumita conditie de sanatate descoperita de angajator in perioada de proba.

#codulmuncii #mhlaw #businesslawyers #employment