Conform legii societăților, asociatul dintr-o #societate cu răspundere limitată care are și calitatea de #administrator  poate fi exclus din societate în situațiile în care “comite #fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora”. 

Scopul urmărit de legiuitor a fost de a pune la dispoziția celorlalți asociați un mijloc prin care să sancționeze faptele comise de asociatul-administrator prin care s-au produs prejudicii societăţii şi, pe cale de consecinta, si celorlalţi asociaţi.

Rămâne întrebarea: cum va fi sancționat asociatul care, deși nu a fost numit în mod oficial în funcţia de administrator, este, în fapt, adevăratul conducător al societății, fiind cel care se implică în mod constant în activitățile curente de administrare a societății, precum semnarea actelor juridice sau concedierea salariaților?

Printr-o interpretare extensivă, dar în spiritul legii, instanțele de judecată au apreciat că nu are relevanță calitatea în care asociatul a săvârșit faptele culpabile, respectiv administrator de fapt sau administrator de drept, #excluderea putând fi dispusă în ambele situații.

*****