Sistemul de interconectare a registrelor comerțului

Ştiaţi că puteţi verifica existenta unei societăţi înregistrate în EU, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia folosind site-ul http://bit.ly/ejusticero ? Acest serviciu face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului #BRIS (Business Registers Interconnection System), instituit în conformitate cu Directiva 2012/17/UE în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților.

Puteţi afla căutând în această bază de date comună numele complet al unei companii, ţara, adresa completă a sediului social, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului naţional, tipul de societate şi numărul #EUID (European Unique Identifier). Tipul de informatii furnizate pot diferi de la un stat membru la altul, existand posibilitatea de a obtine copii ale unor acte.