Dreptul de a deduce TVA atunci cand furnizorul este implicat intr-o frauda – Jurisprudenta CJUE

CJUE a stabilit in cauza C-189/18 ca Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (Directiva TVA) si principiul respectarii dreptului la aparare nu se opun unei reglementari/practici a unui stat membru potrivit careia autoritatile fiscale pot refuza deducerea TVA-ului unui contribuabil, avand in vedere constatarile de fapt si calificarile juridice efectuate in cadrul unor proceduri administrative ce au vizat furnizorii persoanei impozabile si care s-au finalizat cu concluzia unei fraude de TVA.

Cu toate acestea, prealabil adoptarii unei decizii, autoritatile fiscale au obligatia de a aduce la cunostinta persoanei impozabile elementele de proba din cadrul procedurii desfasurate, iar persoana impozabila nu trebuie sa fie privata de dreptul de a repune in discutie, in mod util, in cursul procedurii care o vizeaza, constatarile de fapt si calificarile juridice.

Persoanei impozabile trebuie sa ii fie acordata posibilitatea de a avea acces in timpul acestei proceduri la ansamblul elementelor colectate in cursul proceduri administrative conexe sau al oricarei alte proceduri, pe care administratia fiscala intentioneaza sa isi intemeieze decizia sau care pot fi utile exercitarii dreptului la aparare, iar instanta sesizata cu o actiune impotriva deciziei trebuie sa poata verifica legalitatea obtinerii si a utilizarii acestor elemente, precum si constatarile efectuate in deciziile administrative adoptate in privinta furnizorilor la care s-a constatat o frauda, care sunt decisive pentru solutionarea caii de atac.

Astfel, prin hotararea pronuntata in cauza C-189/18, CJUE a stabilit ca autoritatile fiscale trebuie sa acorde posibilitatea persoanei impozabile de a analiza probele instrumentate de autoritatile fiscale, sa-si exercite dreptul la aparare si sa poata dovedi ca nu a stiut de frauda.

Surse: http://bit.ly/cjuetva