Obligatii pentru companii in materia spalarii banilor

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative clasifica anumite societati si tipuri de profesionisti ca fiind entitati raportoare, stabilind in sarcina acestora obligatii in sensul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Conform legii, urmatoarele entitati trebuie considerate entitati raportoare:

  • Institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
  • Institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
  • Administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
  • Furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
  • Auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
  • Notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazurile prevazute de lege;
  • Furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, conform prevederilor legale;
  • Agentii imobiliari;
  • Alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Entitatea raportoare are obligatia de a implementa politici si norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, care includ cel putin urmatoarele:

a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;

b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;

c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;

e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.

Raspundere si sanctiuni. Incalcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala a persoanelor responsabile.

Pentru persoane fizice vinovate de nerespectarea prevederilor legale, se pot aplica sanctiuni constand in avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 150.000 lei, in functie de fapta imputabila.

Pentru persoane juridice vinovate de nerespectarea prevederilor legale, se pot aplica sanctiuni constand in avertisment sau amenda, conform punctului anterior, limitele maxime ale amenzii majorandu-se cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a faptei.

Sanctiunile si masurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere si altor persoane fizice care sunt responsabile de incalcarea legii.