Se poate introduce clauza penala in contractul de munca?

Dupa cum bine se cunoaste, in contractele civile, legea permite inserarea unei clauze penale prin care este evaluata anticipat raspunderea contractuala a partilor, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale. Este insa posibila procedarea in aceeasi masura in materia raporturilor de munca? In continuare vom arata de ce raspunsul la aceasta intrebare este unul negativ.

Contractul de munca, asemenea contractelor civile, este guvernat de principiul libertatii contractuale. Cu toate acestea, datorita obiectului specific si diferit, limitarile impuse in aceasta materie, sunt menite sa il departajeze de contractele civile, oferindu-i un statut special.
Libertatea in materie contractuala nu poate fi aplicata in conditiile permisive ale Codului civil datorita specificitatii relatiilor de munca, generate in principal de inegalitatea pozitiei juridice a partilor contractante, avand in vedere potentialul economic si financiar superior al angajatorului.

Principiul consensualismului si al bunei-credinte guverneaza ramurile dreptului privat. In dreptul muncii, legiuitorul a considerat important ca cele doua principii sa beneficieze de reglementare expresa, anticipand posibilitatea angajatorului de a abuza de prerogativele functiei sale pentru a impune introducerea in contractul de munca, a unor clauze favorabile acestuia si nefavorabile angajatului.

Astfel ca legiuitorul a statuat libertatea contractuala privind incheierea contractelor de munca insa drepturile si obligatiile partilor, inclusiv dispozitiile privind incetarea contractului de munca raman subsumate raportului de inegalitate dintre angajator si angajat si tendintei legiuitorului de protectie a angajatului.

Urmarindu-se protectia angajatului in raport cu pozitia angajatorului, Codul muncii contine o serie de prevederi exprese care sunt menite sa apare interesele angajatului, in defavoarea angajatorului, cum sunt, spre exemplu cele in materia incetarii contractului individual de munca atunci cand salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Interdictia de a insera o clauza penala intr-un contract de munca nu este prevazuta expres de legislatia muncii insa aceasta reiese prin coroborarea dispozitiilor legale relevante si raportat la viziunea legiuitorului, prezentata mai sus.

In aceste conditii, atragem atentia angajatorilor, ca raspunderea patrimoniala a angajatilor prin inserarea in contractul de munca a unei clauze penale nu poate fi modificata in sensul amplificarii acesteia. Este insa, posibila inserarea unei clauze penale in scopul diminuarii răspunderii patrimoniale a angajatului. ​

Totodata, angajatii nu au posibilitatea de a renunţa la drepturile lor, recunoscute prin lege. In alte cuvinte, acestia nu ar putea sa consimta la introducerea unei clauze penale prin care s-ar amplifica raspunderea lor patrimoniala. Astfel, tranzacţiile de orice natura, prin care se renunţa sau se limiteaza drepturile recunoscute de lege angajatilor sunt nule, adica nu produc efecte juridice.

In cazul in care doriti mai multe clarificari nu ezitati sa contactati echipa Mihai & Co. Business Lawyers.