Pe cine ajuta restructurarea obligatiilor bugetare?

Intre masurile adoptate de Guvernul Romaniei pentru a sprijini mediul de business din Romania prin OUG nr. 29/21.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare se regaseste prelungirea termenului in care debitorul cu obligatii restante la bugetele de stat poate notifica intentia si depunere cererea de restructurare a datoriilor (art. VI).

Acest articol ne spune asa:

“Art. VI. –   Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
  1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   ” Art. 3. –   (1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.
  1. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   ” Art. 22. –   (1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune pana la 30 octombrie 2020, sub sanctiunea decaderii.”

In primul rand, este de neinteles de ce perioada in care poti notifica intentia incepe la 01 februarie 2020 desi OUG 29 a fost adoptata ulterior, la 21 martie 2020, si avea mai mult sens ca termenul sa inceapa sa curga cel mai devreme la 21 martie 2020.

In al doilea rand, daca citim aceste prevederi in afara contextului actului normativ pe care il modifica, respectiv in afara dispozitiilor OUG 6/2019, putem avea impresia ca cei care acumuleaza datorii la bugetele de stat pe perioada starii de urgenta pot notifica intentia de restructurare pana la 31 iulie 2020 si pot depune cererea de restructurare pana la 31 octombrie 2020.

De fapt, de restucturarile respective beneficiaza “debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice (…), aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa” care au  obligatii bugetare principale si accesorii restante la data de 31 decembrie 2018 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala (art. 1 OUG 6/2019).

Mai mult decat atat, desi prin OUG 6/2020 art. 1 de mai sus a fost modificat si s-a eliminat prevederea potrivit careia datoria trebuia sa fie cel putin egala cu milion de lei sau mai mare titlul capitolului a ramas neschimbat:

“CAPITOLUL I –  Instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

Nici Ordinul nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei  nu a fost adaptat corespunzator astfel ca modificarile aduse de OUG 2/2020 si 29/2020 par sa nu ajute cu nimic pe cei afectati de efectele pandemiei Covid – 19.

Astfel, fie ca a fost intentionat sau nu, daca nu se va schimba nimic in viitorul apropiat, aceste modificari vor ajuta numai companiile care la sfarsitului anului 2018 aveau datorii egale sau mai mari de 1 milion de lei si nu pe cele care au acumulat datorii la bugetele de stat in perioada starii de urgenta instituita la 16 martie 2020 sau ulterior.

******