Dupa ce cu greu s-a renuntat la stampila, intr-un final, s-a decis ca actele emise in format electronic de catre autoritatile si institutiile publice vor fi semnate cu semnatura electronica calificata (Hotararea de Guvern nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, in vigoare din 7 aprilie 2020).

Cateva aspecte importante:

  1. Actele astfel emise si semnate de catre autoritati si institutii sunt asimiliate inscrisurilor autentice;
  2. In comunicarea interna institutiile si autoritatile au dreptul sa stabileasca tipul de semnatura utilizat;
  3. Incepand cu 7 aprilie 2020 institutiile si autoritatile au obligatia primirii inscrisurilor semnate cu semnatura electronica (nu se distinge un tip anume);
  4. Autoritatile si institutiile au dreptul sa stabileasca tipul de semnatura cerut persoanelor fizice si juridice in relatia cu ele, pentru serviciile prestate online;
  5. Inscrisurile semnate cu semnatura electronica avansata sunt asimilate inscrisurilor sub semnatura privata.

Semnatura electronica este reglementata la nivelul UE de Regulamentul 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul eIDAS).

La nivelul Romaniei este inca in vigoare Legea nr. 455/2001, privind semnatura electronica care implementa Directiva abrogata de Regulamentul 910. Pentru ca Regulamentul spune ca nu aduce atingere dreptului intern din punct de vedere al formei incheierii si valabilitatii contractelor Legea nr. 455 produce partial efecte, dispozitiile contrare Regulamentului nefiind aplicabile.

Legea 455/2001 a fost modificata pe 3 aprilie 2020, in sensul in care Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS)  a fost desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv personalului autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, in scopul indeplinirii atributiilor functionale.

Exista 3 tipuri de semnaturi:

  • simpla – care permite sa afli cine a semnat, ce, unde si cand;
  • avansata – care pe langa cele de mai sus asigura ca documentul semnat nu poate fi modificat;
  • calificata – are totate carcteristicile semnaturilor simple si avansate, dar este singura care are valoare olografa in toate statele membre UE.

*****