Pana la sfarsitul anului chiriasii pot amana plata chiriei, iar proprietarii pot beneficia de o reducere procentuala a impozitului si/sau a contributiei de asigurari sociale de sanatate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta.

In asteptarea procedurilor de aplicare va prezentam principalele prevederi:


In data de 24.05.2020 a intrat in vigoare Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta (“Legea nr. 62/2020”/ “Legea”) iar pana la sfarsitul anului chiriasii pot amana plata chiriei iar proprietarii pot beneficia de o reducere procentuala a impozitului si/sau a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

I. FACILITATILE DE CARE POT BENEFICIA LOCATARII

Locatarii, fie ei

– operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de aplicare a starii de urgenta;

sau

– persoanele fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta, pot beneficia de amanarea platii chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte, fara plata de dobanzi si penalitati. In acest caz plata chiriei catre locatori poate fi efectuata de catre ANAF (organul fiscal competent).

Perioada pentru care se acorda facilitatile

Amanarea la plata chiriei se aplica pe toata durata starii de urgenta (16.03.2020 – 15.05.2020) si pentru luna urmatoare celei in care a incetat starea de urgenta (15.05.2020 – 15.06.2020).

ANAF poate efectua plata chiriilor catre proprietari:

(1) la cererea locatarilor – in baza urmatoarelor documente:

i. cererea locatarului adresata organului fiscal competent;

ii. contractul de locatiune incheiat intre locator si locatar;

iii. actul aditional incheiat intre locator si locatar la Contractul de locatiune din care sa reiasa:

  • acordul partilor pentru amanarea platii chiriei, durata perioadei de amanare a platii chiriei, suma chiriei aferenta acestei perioade de amanare;
  • datele de identificare ale locatorului si locatarului;
  • datele contului bancar al locatorului in care urmeaza a se face plata de catre organul fiscal teritorial competent;
  • data si semnaturile ambelor parti;

iv. orice fel de act justificativ al locatarului care sa dovedeasca imposibilitatea platii chiriei in perioada specificata in actul aditional dintre locator si locatar.

Cererea poate fi depusa si prin posta electronica la adresa de e-mail afisata pe pagina de internet a fiecarui organ fiscal teritorial (art. 1 alin. 6). 

(2) la cererea locatorilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

i. chiria lunara specificata in actul aditional incheiat intre locator si locatar este mai mica sau cel mult egala cu chiria din februarie 2020;

ii. valoarea maxima a chiriei lunare din actul aditional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locatie si maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singura locatie.

Restituirea chiriei catre ANAF – Locatarii care a caror chirie a fost suportata de catre ANAF au obligatia de a restitui esalonat sumele respective, in rate egale, dupa perioada in care plata a fost amanata, pana la 31 decembrie 2020 (art. 3 alin. 1). In cazul in care termenul nu este respectat organul fiscal teritorial competent poate proceda la executarea silita a sumelor nerecuperate, conform Codului de procedura fiscala. 

II. FACILITATILE DE CARE POT BENEFICIA LOCATORII

Locatorii persoane fizice (inclusiv cei care au incheiate 5 sau mai multe contracte de inchiriere)  – in anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosintei bunurilor imobile obtinute in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere sau uzufruct de catre locatorii care accepta diminuarea cuantumului folosintei bunului imobil de catre chiriaş sau uzufructuar cu cel putin 30% fata de cuantumul folosintei acestuia din februarie 2020.

Perioada luata in calcul este cea pentru care s-a negociat scaderea contravalorii folosintei bunului imobil, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. Veniturile reduse astfel reduse nu mai sunt supuse impozitului pe venit şi nu vor fi cuprinse la determinarea plafonului pentru contributia de sanatate.

Contribuabililor platitori de impozit pe profit sau pe venitul microintreprinderilor li se va reduce baza impozabila reprezentata de contravaloarea folosintei bunului imobil la 80% din valoarea acesteia daca vor accepta reducerea cuantumului lunar al chiriei cu cel putin 20% fata de luna februarie 2020.

In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora si procedurile de punere in aplicare.

*****