Intrarea in vigoare a OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (…) (in continuare „OUG nr. 92/2020”) care dispune ca de la 1 iunie angajatorii pot sa beneficieze de subventionarea a maxim 41,5% din salariul mediu brut pentru fiecare angajat care iese din somajul tehnic, pentru o perioada de trei luni[i], ridica in practica dificultati de aplicare care necesita lamurire.

In acest sens, am solicitat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale clarificari cu privire la situatiile cu care angajatorii se confrunta si pe care OUG nr. 92/2020 nu le-a avut in vedere.

De exemplu, art. I alin. (4) OUG nr. 92/2020[ii] are in vedere numai situatia angajatorilor care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor impuse de autoritati, acestia avand posibilitatea de a opta fie pentru acordarea subventionarii salariului pentru fiecare angajat care revine la locul de munca, fie pentru acordarea indemizatiei de somaj de 75% din salariul angajatului. Insa, in situatia in care angajatorul are un singur obiect de activitate care este afectat partial, in sensul in care o parte din spatiile in care angajatii lucrau au fost inchise ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati in timp ce in altele activitatea a fost reluata in limitele impuse de lege, se pune problema daca acelasi angajator va putea beneficia incepand cu 1 iunie 2020 (data de la care se aplica prevederile OUG) atat de decontarea indemnizatiei pentru somaj tehnic pentru angajatii alocati spatiilor ramase inchise, cat si de subventionarea salariului pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in spatiile in care autoritatile permit derularea activitatilor de comert.

In opinia transmisa de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, angajatorul care are un singur obiect de activitate si se afla partial sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente, poate beneficia simultan atat de subventia de 41,5%, cat si de indemnizatia pentru somaj tehnic daca doar o parte dintre angajati isi reiau activitatea.

Conform OUG nr. 92/2020, incepand cu luna iulie 2020 se va putea face prima decontare a subventiei de 41,5% din salariul de baza brut al angajatilor aferent lunii iunie 2020 ca urmare a indeplinirii de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata.

*****

[i]  Art. I (1) Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, (…), precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, (…), si nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, (…), in perioada starii de urgenta sau alerta, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare.

[ii]  Art. I (4) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente opteaza fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanta de urgenta.