Modificari importante

La data de 05.07.2020 va intra in vigoare Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 prin care se abroga art. 14 si art. 17 (4) din Legea Societatilor si se introduc cateva alineate noi.

  • Se elimina restrictia potrivit careia o persoana fizica sau o persoana juridica nu putea fi asociat unic decat intr-un singur SRL.
  • Un SRL va putea avea ca asociat unic un alt SRL, alcatuit dintr-o singura persoana.
  • La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, fiind eliminata restrictia potrivit careia numarul societatilor ce functionau intr-un imobil nu putea depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.
  • La inmatricularea societatii si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul ORC documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social.
  • Avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta nu mai este necesar atunci cand administratorul/administratorii declara pe propria raspundere faptul ca la sediul social nu se desfasoara activitate.

Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare.

****