Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a suferit anul acesta o serie de modificari importante menite sa simplifice procedura de eliberare a documentatiei specifice, dar si a conduitei ce trebuie adoptata in acest proces care de multe ori s-a dovedit anevoios.

In ultimele doua luni, Legea nr. 50/1991 a fost modificata, din nou, prin doua legi: Legea nr. 149/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si Legea nr. 171/2020 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Noi drepturi si atributii pentru asociatiile de proprietari. Prima lege despre care vom face vorbire in acest articol, Legea nr. 149/2020, a intrat in vigoare in data de 27 iulie 2020. O prima modificare adusa vizeaza lucrarile de inchidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul cladirilor de locuit multietajate (blocurile de locuinte). Astfel, in masura in care modificarile aduse constructiei in acest sens se efectueaza din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum si pentru siguranta si sanatatea celor care locuiesc in apartamentul respectiv, lucrarile mentionate se pot face cu acordul asociatiei de proprietari.

Totodata, in ceea ce priveste continutul-cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, s-a prevazut ca pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate (si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora), pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate, nu mai este necesar acordul vecinilor, ci doar acordul asociatiei de proprietari, care trebuie exprimat in forma autentica.

O ultima modificare adusa de aceasta lege vizeaza tot asociatiile de proprietari, cele care detin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor. Potrivit noilor modificari, acestea pot incheia contracte de locatiune, inchiriere, folosinta sau concesiune asupra acestor terenuri, precum si asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesati, pentru extinderea spatiilor aflate la parter. Pentru ca asociatia de proprietari sa poata proceda in acest fel, este nevoie de acordul adunarii generale exprimat prin hotarare adoptata cu 2/3 din numarul total al proprietarilor, precum si de acordul exprimat in scris al tuturor proprietarilor direct afectati.

Dezincriminarea unor fapte calificate ca infractiuni. Ce-a de-a doua lege care a adus modificari Legii nr. 50/1991, si anume Legea nr. 171/2020 a intrat in vigoare in data de 15 august 2020, iar modificarile ei vizeaza regimul sanctionator instituit.

Unele fapte care pana in prezent erau considerate infractiuni, in prezent au fost transformate in contraventii, modificandu-se in consecinta si sanctiunile aplicate.

Faptele despre care vorbim sunt cele prevazute in art. 3 alin. 1 lit. c), e) si g) din Legea nr. 50/1991, respectiv, executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a urmatoarelor lucrari:

  • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
  • lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;
  • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote.

Sanctiuni. Daca pana acum faptele enumerate erau calificate drept infractiuni si se pedepseau cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala, regimul sanctionator al contraventiilor este unul mai bland, sens in care faptele vor fi pedepsite doar cu amenda contraventionala in cuantum de la 1.000 lei la 100.000 lei.

****