Update

In Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Spre deosebire de dispozitiile Legii nr. 19/2020 care reglementeaza situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu, OUG 147/2020 reglementeaza situatia inchiderii unei scoli, gradinite sau crese ca urmare a rezultatului unei anchete epidemiologice efectuate de catre autoritatile de la nivel judetean, ori la nivelul Municipiului Bucuresti.

Potrivit dispozitiilor OUG 147/2020, de aceasta masura beneficiaza, pentru anul scolar 2020-2021, atat angajatii din sectorul public precum si din cel privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare punctuala a cursurilor in unitatile de invatamant.

Similar procedurii stabilita prin Legea nr. 19/2020, acordarea de zile libere unuia dintre parinti in baza OUG 147/2020 presupune indeplinirea cumulativa, a doua conditii:

  1. copiii au varsta de pana la 12 ani, respectiv de pana la 26 de ani daca au dizabilitati, si sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
  2. celalalt parinte nu beneficiaza de zilele libere platite.

Ordonanta dispune acordarea de zile libere si parintilor care au copii cu handicap grav precum si celor care au in grija persoane adulte cu handicap grav, daca activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata ca urmare a rezultatului unei anchete epidemiologice.

Indemnizatia acordata pentru fiecare zi libera este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Zilele libere platite nu se vor acorda de catre angajator, daca unul dintre parinti se afla intr-una din urmatoarele situatii:

  1. este in concediu de crestere a copilului;
  2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere (in cazul copiilor cu dizabilitati);
  3. este in concediu de odihna/concediu fara plata;
  4. are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului;
  5. nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

In vederea acordarii zilelor libere, parintele care va supraveghea copilul trebuie sa depuna la angajator o cerere, insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte din care sa rezulte, printre altele, ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere sau ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, precum si de o copie a certificatului de nastere al fiecarui copil sau a documentului care atesta calitatea in virtutea careia se solicita acordarea dreptului in sensul prevazut de OUG 147/2020 si, daca este cazul, o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului, ori adultului in varsta de pana la 26 ani. Cererea si celelalte documente justificative se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.

Indemnizatia platita de catre angajator este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca si pentru veniturile din salarii si asimilate acestora. In acest sens, angajatorul va depune cererea si documentele justificative in format electronic sau in format letric la AJOFM in a carei raza isi desfasoara activitatea, in maxim 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indeminizatiei.

Conform art. 7 alin. 1 din OUG 147/2020, refuzul angajatorului de a acorda zilele libere solicitate de catre angajat constituie contraventie si se va sanctiona de catre inspectorii de munca cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care este refuzata acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 de lei.

*****